В България, който иска, може да смени личните си данни и да придобие нова самоличност - ходи, та го гони. 842 лица, извършили престъпления, вече са свършили тази работа - от тях 73 са си сменили личните имена, 38 - бащините, 298 - фамилните, а 46 - единните граждански номера.

Няма да повярвате, но тази „бомба“ хвърля най-висшият професионален ръководител в МВР – главният секретар. Името му е Бойко Борисов, а датата е 18 март 2005 г.

Борисов афишира и изготвен от МВР списък на криминалнопроявени, които са се възползвали от тази опция. Следва вълна от заглавия:

„Съдии помагат на престъпници да променят самоличността си, заяви Бойко Борисов"

В типичния за ранния Борисов тертип „ние ги хващаме, те ги пускат“ висшият МВР ръководител обвинява съда и дори подготвя списък със 140 имена, на които съдът пък изменил… мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в „подписка“. И дал лошите съдии на Филчев.

Но да се върнем на ЕГН

По онова време в обществото се спрягат имена на съдилища, които буквално са се поразпищолили – например Районен съд-Пещера за една година, 2001-ва, е провел истински „възродителен процес“, като е прекръстил или сменил рождените дати (ерго – и ЕГН) на забележителните 262-ма души.

Всъщност до ден днешен няма централизирана статистика с колко души се е случило това – трябва да се броят дело по дело, на най-ниската съдебна инстанция – районната. Защото там се превъртат тези дела - най-често за под един час. На всичкото отгоре – за да не бие на око, клиентите на услугата предпочитат малки съдилища – например Пещера и Враца, където май през годините са последвали дори някакви наказания за магистрати.

През изминалите дни, когато трябваше да се оправдава, служба ГРАО съобщи, че в Национална база данни „Население" към днешна дата има записани 94 452-ма души с променен ЕГН.

В този смисъл – леко оперетно е „изумлението", настанало в цялата държава за сменения ЕГН на Мартин Божанов –Нотариуса.

Точно толкова неадекватни са и заканите на МВР министъра Калин Стоянов (сегашния, а не от 2005 г.) че влизат на проверка в ГРАО. От МРРБ ясно обясниха, че процедурата по промяна на ЕГН започва след получаване на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол на лицето или когато длъжностното лице в общинската администрация при изпълнение на задълженията си, установи несъответствие между датата на раждане, вписана в акта за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола (виж адвокат Христо Ботев по-долу).

Най-добре схемата работи, когато се променят и ЕГН, и име. „Виновник“ най-често при смяна на имена е чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация:

19. (1) Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

В добрия замисъл от тази възможност е трябвало да се ползват например българските турци. Които след насилствената промяна на имената могат да си върнат рожденото име именно по реда на едно елементарно съдебно заседание в районния съд – за тях има изричен съседен член 19а.

Или например хора, които са осиновени, но на някакъв етап научават истинското си име и желаят да си го върнат.

Родният изобретателен крими контингент обаче яхва тази възможност – категорично не без помощна на прокурори и съдии.

Как работи схемата

Накратко – през заседание на Районния съд. Желаещият се явява с двама свидетели – добре е да са все пак по-така - възрастнички, от кумова срама Те декларират, че например баща му не помни – защото е бил на път с камиона и го е записал на 5 март. Но те помнят, че той реално се е родил на 4-и (в случая с Мартин Божанов 22 март, е заменен с 21-ви).

Прокуратурата също би трябвало да участва в това производство – то се нарича „охранително“ и обвинителят би трябвало да именно да изрази становище дали е спазен интересът на държавата. Изискването е обаче прокуратурата да бъде уведомена - тя може да не се яви, да не праща възражения, бележки и пр. Както личи от множество протокли, които огледахме – прокуратурата по онова време най-често не се е занимавала с такива дреболии. Ако допуснем, че в малкия град съдията и прокурорът са се "разбрали" - съдът постановява решение и точка. Което на всичкото отгоре няма и кой да обжалва.

Както и съдът би могъл да изиска служебна бележка за удостоверяване на идентичност на ЕГН и имена от служба ГРАО. Но може и да проспи…

Все още служба ГРАО спори кога точно е променено едно число от ЕГН-то на Мартин Божанов. Защото изначално е станало именно това – променена му е рождената дата от 22 март на 21-ви. Вероятно – с помощта на свидетели. А това вече повлича след себе си автоматична смяна на последните 4 цифри – просто системата генерира нови четири, за да не съвпадне новият ЕГН с някой вече съществуващ на друг човек.

Вече отшумяла мода

Изключителен разцвет този почин придобива в края на стария век и началото на новия - когато българите започват да пътуват свободно (за разлика от комунизма), но все още им изискват визи и има строг граничен контрол - за разлика от след влизането в ЕС. Голяма част от кримигероите лесно се сдобиват по това време с „черен печат“. Тогава му хващат цаката – понеже ти за държавата представляваш поредица от цифри, ако промениш една и/или името, всичко срещу теб се „занулява".

Пернишкият кримигерой Райко Василев - Кръвта (вече покойник) не просто си промени имената, а се кръсти дословно с имената на баща си – Васил Арарски. Някой би казал, че се подиграва на системата…

Реално е невъзможно да се каже колко са тези съдебни дела в цялата страна и за какъв период от време колко „недобросъвестни“ играчи от сорта на Нотариуса са се възползвали. Факт е, че ГРАО пише за промяна при неговия ЕГН точно през 1999 г. – периодът съвпада с описаното от нас по-горе.

„Сливен инфо“ пише през далечната 2005 г., че само от февруари 2004 г. до края ѝ, 74 души в региона са си сменили и имена и дата на раждане. От началото на 2005-а се цитират 29 решения на различни районни съдилища, които просто се носят в дирекция "Общинско информационно обслужване“. Решенията на районните съдилища за промяна на имена не подлежат на обжалване, казва тогава главният юрисконсулт на община Сливен. Хитът тогава е Котелският районен съд, а основните клиенти са оттам, както и от Квартал "Шести" в Нова Загора. Медии от онова време пишат директно, че най-често основните клиенти са проститутки, сутеньори или лица, извършили други престъпления.

Промяната обаче може да стане и служебно в общината – при някаква установена неточност или друго да се явиш директно в служба ГРАО, без минаване през съд. Това поясни пред Клуб Z един от най-известните столични адвокати - Христо Ботев.

С уговорката, че тази мода вече е поотшумяла, той описа производството пред съд точно така – отиваш с двама свидетели, които заявяват, че поради някакви обстоятелства ("баща му се беше напил, или имаше дълбок сняг и не можаха да стигнат да го обявят веднага в кметството") желаеш да ти променят една цифра от рождената дата.

В своя статия от началото на века Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията вади косвени заключения - че по приблизителни данни около 4000 българи биват върнати от границата със западни държави през 2002 г. и 5129  - през 2003 г.

"В този план можем да предположим, че едва ли броят на сменилите имена е под няколко хиляди", заключава той.

Всъщност негодуванието на Бойко Борисов при споменатото му медийно избухване от 2005 г. е предизвикано именно заради конфуз и натиск от западните ни партньори. Министерството на вътрешните работи при запитвания от чужди полицейски служби за български граждани с учудване установявало, че в информационните масиви няма нищо за тези лица. Масовите отговори от страна на МВР, че нямат данни предизвикали подозрения, че българските служби не искат да сътрудничат и дори, че прикриват криминално проявени лица.

Докато се разкрие печелившата схема.