Българските социалисти Сергей Станишев и Елена Йончева подкрепиха създаването на Механизъм за Украйна на стойност 50 милиарда евро.

Това показват резултатите от поименното гласуване в Европейския парламент в Страсбург. Обикновено нашите представители от БСП не са склонни към подпомагането на Украйна, която се отбранява срещу руската агресия.

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в бюджета на ЕС.

Финансиране на Украйна

Помощта за Украйна е под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Това показва, че ЕС подкрепя страната и ще продължи да я подкрепя, докато това е необходимо.

Трима от общо петима български евросоциалисти не участваха в гласуването.

Нито един наш евродепутат не е бил „против“. „За“ са гласували шестима от общо седмимата ни депутати от ЕНП, двамата от ВМРО и групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), както и тримата от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ).

Преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС

Настоящата актуализация на Многогодишната финансова рамка (МФР) ще направи бюджета на ЕС по-адекватен на променящите се нужди и на непредвидените обстоятелства. По-специално тя увеличава бюджета за справяне с миграционните и външните предизвикателства и подобрява бюджетната гъвкавост и готовността на ЕС за действие при кризи. При преразглеждането се въвежда механизъм за справяне с нарастващите разходи, свързани с плана за възстановяване +С от следващо поколение“ на фона на покачващите се лихвени проценти.

Актуализацията е подкрепена от трима наши евросоциалисти (Станишев, Йончева и Иво Христов), петима от ЕНП (сред отсъстващите е Андрей Ковачев), двамата консерватори и тримата либерали.

Платформа за стратегически технологии за Европа

Платформата, известна като STEP, също е съществен елемент от пакета за преразглеждане на бюджета. Целта й е консолидация и укрепване на позициите на Европа в ключови технологични области. Това са цифровите технологии, чистите и ресурсоспестяващите технологии, технологиите за нулеви нетни емисии и биотехнологиите.

По този въпрос българските евродепутати са били най-активни във вота. 15 от общо 17 са гласували „за“.

Само двама нащи представители в ЕП не са участвали във вота по нито един от трите въпроса. Това са социалистът Петър Витанов и Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП).