Европейската комисия започва днес заедно с България рамка за сътрудничество за управлението на границата и на миграцията.

Същото се отнася и за Румъния.

Рамките се основават на успешното прилагане в двете страни на пилотните проекти за бързи процедури за даване на убежище и връщане, започнали преди година.

България и Румъния дадоха нов импулс на съвместните усилия за управление на външните граници на ЕС и миграцията, изтъкват от Комисията. Чрез договорените днес рамки за сътрудничество те ще допринесат още повече за тези усилия. Фокусът на рамките ще бъде върху:

• 1. Подкрепа за засилени мерки в сферата на управлението на границите, даването на убежище и приемането на мигранти, системата за връщане и засилено полицейско сътрудничество в Шенгенската зона;

• 2. Започване на подготовка за прилагането на новия Пакт за миграцията и убежището в България и Румъния, най-вече по отношение на прилагането на националните планове.

Рамките за сътрудничество вземат предвид факта, че Шенгенското законодателство ще се прилага изцяло в двете държави и че считано от 31 март 2024 г. трябва бъде премахнат контролът по вътрешните въздушни и морски граници. На фона на всичко това рамките включват и още по-засилено сътрудничество между държавите членки. Става дума предимно за полицейско взаимодействия с цел справяне с трансграничните предизвикателства.

Рамките ще бъдат прилагани с необходимата подкрепа от ЕК и компетентните европейски агенции.

Комисията започва днес финансирането с 85 милиона евро по Инструмент за финансово подпомагане на управлението на границите и визите ((BMVI) за периода 2021-2027 г. за засилване на способностите на държавите по външните граници на ЕС. България и Румъния могат да подадат молби да допълнително финансиране, за да разширят или модернизират съществуващите системи за наблюдение на границите, за да закупят средства за транспорт, включително включително такива с термовизионно оборудване, за закупуването на оперативно оборудване като камери за засичане на движение и термовизионни камери, както и за разработването и модернизирането на системите.

ЕК започна пилотните проекти с България и Румъния през март 2023 г. Тя направи оценка на прилагането им половин година по-късно. От Брюксел установиха осезателни резултати с най-добри практики в сферата на ускорените процедури за предоставяне на убежище, ефективните връщания, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните страни.