Малко след като ГЕРБ и "Продължаваме промяната-Демократична България" си размениха два вечерни неделни брифинга, от които стана ясно, че първите замразяват преговорите за правителство, а вторите ги призовават да се върнат, от обединението публикуваха текста на управленското споразумение, за което казват, че е имало съгласие преди изненадващия за тях отказ от партията на Бойко Борисов.

От текста е видно, че двете формации си делят отговорността за управлението, хоризонтът е пълен мандат, министрите се сменят след съгласие на премиера и вицепремиера, които се ротират, решенията се съгласуват между лидерите предварително, а ДПС не получава екслузивните права да е факторът в избора на парламентарните квоти в прокуроския и съдебния съвети, инспектората към ВСС, антикорупционната комисия и регулаторните и контролни органи. 

Ето и основното от текста на документа, кръстен "Споразумение за съвместно управление и механизъм за вземане на решения":

Ротация, министри, отговорност

Предвижда се "микс" от желанията и на двете страни - хоризонтът на управление е 4-годишен, като в следващите девет месеца мандатът и премиерът са на ГЕРБ и това е Мария Габриел, а Николай Денков ще е вице. След това двете коалиции ще се редуват по 15 месеца, като премиер и негов заместник не са посочени поименно. 

Решен е и спорът за Министерство на външните работи - то остава при ГЕРБ, а ПП-ДБ ще има заместник министър-председател по европейските въпроси.

"Партиите, отчитайки изпълнението на подписаната управленска програма от юни 2023г., пристъпват към изпълнение на следващия 9- месечен период в условията на пълен мандат на 49-ото Народно събрание (НС), като след декември 2024г., ротационните мандати са два – всеки по 15 месеца.

Министър-председател и министър на външните работи за втория период от 9 месеца ще бъде Мария Габриел, а Николай Денков – заместник министър-председател по европейските въпроси.

За следващия период от 15 месеца, министър-председател ще бъде кандидатът, предложен от коалиция ПП-ДБ, а кандидатът на коалицията ГЕРБ-СДС – заместник министър-председател и министър на външните работи, а за втория период от 15 месеца, до изтичане на пълномощията на 49-ото Народно събрание, министър-председател и министър на външните работи ще бъде кандидатът, предложен от коалицията ГЕРБ-СДС, а кандидатът на коалицията ПП-ДБ – заместник министър-председател по европейските въпроси" - четем.

"При неизпълнение или незадоволително изпълнение на Управленската програма всеки един от министрите в кабинета може да бъде сменен. Смяната се извършва със съгласието на министър- председателя и заместник министър-председателя. 

Отговорността за управлението на правителството е равно споделена между коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията ПП-ДБ.

Определянето на персоналния състав на правителството се обсъжда и одобрява от лицата, заемащи позицията министър-председател и заместник министър-председател. Те гарантират представителство на двете страни във всяко министерство", предвижда още споразумението.

Министрите ще преминават и през тримесечен отчет-атестация, като видимо от текста - няма разпределение по квоти 50 на 50, както ГЕРБ искаше. Нито има ангажимент всички министри да са на ПП-ДБ. Днес от ГЕРБ се оплакаха, че не били равнопоставени и затова напуснаха преговорите. От обединението отвърнаха, че спорове за министерства няма.

Предвижда се да остане и ротацията на председателя на Народното събрание и председателя на комисията по правни въпроси (досега плод на джентълменско споразумение). Те подават оставка и се избират нови председатели заедно с ротацията на министър председателите. Когато председателят на Народното събрание е от коалицията ГЕРБ-СДС, министър-председателят е от коалицията ПП-ДБ и обратно. 

Координация

От проектоспооразумението става ясно още, че "страните се съгласяват, че ще се провежда ежеседмична координационна среща, с участието на премиера, вицепремиера и лидерите на двете коалиции. На срещата се уточнява проекта на седмичната програма на Народното събрание и се обсъждат всички актуални общополитически въпроси, в това число и свързаните с изпълнението на настоящото споразумение, законодателната и управленската програма". 

"Законопроекти и проекти за решения се внасят след постигнато съгласие и с подписите на двете коалиции ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Гласуването в зала се осъществява в съответствие с обсъдените решения на ежеседмичната координационна среща. Страните предварително съгласуват обща позиция по предложенията направени от други парламентарни групи. Ако няма предварително съгласие по дадено предложение, то не се подкрепя при гласуване в комисия или в пленарна зала."

Тоест, тук е записано и своеобразното вето, както и да няма "плаващи мнозинства", както ПП-ДБ настояваше в своя "меморандум" от 20 февруари.

Вписани са и искания на ГЕРБ, след като лидерът й многократно критикува изпълнителната власт, че взима самостоятелно решения без законодателната. А именно:

"Всяка законодателна инициатива на Министерски съвет се съгласува предварително от страна на ресорния министър с председателя и/или заместник председателите на съответната постоянна комисия в 49-ото Народно събрание от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, както и на ежеседмичната координационна среща. Необходимо е предварително да бъдат информирани страните, преди да се обяви законопроект за обществено обсъждане. Законопроектите се внасят в Народното събрание след предварително съгласуване между двете страни.

При планирани освобождавания и назначения на ръководители и заместник ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, предварително и едновременно се информират министър- председателя и заместник министър- председателя."

Последното е по повод назначенията в НАП, "Митници", "Автомагистрали" и др., които Борисов казва, че е трябвало да се съгласуват с него.

Регулаторите - няма евроатлантизъм

Механизъмът по отношение на органите, избирани от НС, условно наречени "регулатори", видно вече не третира "евроатлантически" формации (както ГЕРБ записа, за да се визира само и единствено ДПС), чиито номинации ще получат подкрепа. Изобщо не се споменават номинациите на другите партии, извън забраната за плаващи мнозинства. В текста се говори за най-добрите кандидати за поста, избирани след конкурсна процедура (и сега е така), но пък е останал принципът от меморандума на ПП-ДБ за припознаване на "чуждия" кандидат, предложен от НПО.

"Всяка страна предлага самостоятелно кандидатури съобразно вътрешните си процедури и носи политическа отговорност за номинациите си. Всяка от страните може да припознае и издигне кандидати, представени от обществени организации, но отговорността на всяка една от страните остава към така издигнатите от нея кандидати, независимо дали са представени от трети страни.

Страните се ангажират да не разчитат на плаващи мнозинства и да не прибягват до договорки с други парламентарни сили за съответни техни действия и бездействия, насочени към осигуряването на избор на кандидат против обоснованите и навременно повдигнати възражения (вето) на другата страна", четем.

И още: "Всяка от страните има право да наложи вето на кандидатите предложени от другата страна, при условие, че по време на изслушванията и проверката за интегритет и професионални качества са открити факти и данни за действия, които биха сериозно накърнили доверието в институцията, за която е номиниран кандидата или има други обстоятелства, противоречащи на принципите на това Споразумение. Страните действат добросъвестно и подхождат с уважение към всички кандидати и опазват тяхното достойнство."

Когато е необходимо мнозинство от 2/3...

Ключовото: 

"Когато е необходимо мнозинство от 2/3, страните ще решават съвместно относно възможна подкрепа на номинациите представени от други парламентарни групи и координирано ще подкрепят съответен брой кандидати, които в най-голяма степен съответстват на изискванията на конституцията и закона и принципите на това Споразумение.

Всички решения и действия във връзка с осигуряване на допълнителна подкрепа до 160 гласа, където това се изисква от Конституцията, се извършват съвместно от двете страни и взетите решения се документират с писмен протокол, подписан от лидерите на двете коалиции."

Този текст означава, че за ВСС, Висшия прокурорски съвет, Инспектората и новата антикорупционна комисия, двете страни разтварят ветрилото и към други партии, освен ДПС - неизменна досега. И документално скрепяват подкрепата си за един или друг кандидат.

Дали това споразумение ще бъде все пак подписано, предстои да видим в следващата седмица.