Държавната Българска банка за развитие (ББР) се оказа с още един проблемен заем към голям строител. Това става ясно от търг, обявен на платформата за електронни търгове към Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), както и на сайта на банката.

Той е с начална тръжна цена от 33 016 200 лв. без ДДС – вероятно рекордна стойност от пускането на платформата през 2019 г. Продава се поземлен имот в Пловдив с площ 6994 кв.м с няколко недостроени сгради върху него. Мястото е до спортна зала „Колодрума“.

„Обектът е пред завършване и има издадени актове 14 съгласно ЗУТ. След окончателното приключване ще бъде издаден Акт 15 за предаване на строежа на инвеститора и приемане на обекта с приемателна комисия“, съобщиха от ББР след запитване на Клуб Z.

От публикуваната документация се вижда, че става въпрос за шест сгради с предвидени жилищни и офисни пространства и 82 паркоместа.

Потърсихме информация кога и на каква стойност е придобит имотът и на каква стойност е инвестицията в него от страна на ББР; както и каква е била причината държавната банка да придобие имота.

„Сградите са придобити през 2015 г. от реализирано обезпечение след необслужване на кредит и предприети действия в защита на интересите на ББР. Стойността на инвестицията е отговаряла на оценката на обезпечението, изготвена от частен съдебен изпълнител към датата на образуване на изпълнителното дело“, заявиха от държавната банка.

Началната цена на търга била определена на база външна експертна оценка от независими оценители.

От публикуваните документи става ясно, че проблемният длъжник вероятно е строителната група „Сиенит“. Както и че евентуалният купувач ще трябва да плати и ДДС.

Търгът е обявен на 16 май и е валиден до 16 юни. Към момента няма кандидат-купувачи.

ББР е квазибанка – тя не работи с депозити на граждани, а със средства на държавата. Идеята да се занимава с подпомагане чрез заеми на малки и средни фирми през годините се изроди. От медийни публикации по време на третото правителство на Бойко Борисов и след падането му през 2021 г. стана ясно, че ББР е отпускала огромни кредити на малцина бизнесмени със съмнителна репутация. За някои от дългосрочните заеми се разбра, че вече има проблем със събираемостта и обезпечеността им.

Като служебен министър на икономиката през май 2021 г. Кирил Петков обяви:

„Назначавам комисия за публичен контрол на средствата и за прозрачност заедно с Агенцията за финансов контрол, заедно с одитния отдел на Министерството на икономиката и ще влезем в ББР, за да видим как са изразходвани тези средства и защо по устав и по закон тази банка трябва да подпомага малкия бизнес, а се дава почти 1 милиард на осем човека, от които четирима са може би свързани.“

„Първите осем кредита към осемте големи клиенти са за 946 милиона, над 118 милиона е получил всеки от тях, огромни държавни средства са дадени само на осем компании, добави той. „С тези пари може да се финансират 946 фирми. Четири от тези осем - има и журналистически разследвания за тях, които показват, че има недиректна връзка с Пеевски. Над 500 милиона са дадени на тези фирми".