Съдът на Европейския съюз наложи финансови санкции на Унгария заради политиката ѝ в областта на даването на убежище на бежанци. Съдиите в Люксембург постановиха, че страната трябва да плати 200 млн. евро и дневна неустойка от един милион евро за всеки ден забавяне, тъй като не е изпълнила решенията на Върховния съд относно системата за предоставяне на убежище.

Нарушението се състои в това, че Унгария умишлено заобикаля прилагането на обща политика на Съюза. Това представлява напълно ново и изключително тежко нарушение на правото на ЕС - се казва в решението. Дясното националистическо правителство на Унгария често е критикувано от Еврокомисията за твърдата си политика по отношение на бежанците. В предишни решения Съдът на ЕС вече е обявявал за незаконни значителни части от унгарската система за предоставяне на убежище.

Предисторията на настоящото решение е жалба, подадена от Еврокомисията през 2022 г. за това, че Будапеща не е изпълнила в достатъчна степен по-ранно решение на Съда на ЕС от декември 2020 г. относно унгарската система за предоставяне на убежище. Тогава съдиите бяха постановили, че различни разпоредби са в нарушение на правото на ЕС. Те включваха процедурите във вече затворените транзитни лагери на границата със Сърбия.

Новите правила тогава предвиждаха, че хората, търсещи закрила, може да се наложи да преминат през предварителна процедура в унгарските посолства, преди да им бъде разрешено да влязат в Унгария, за да подадат молба за убежище. Този регламент също беше отменен от Съда на ЕС миналата година. В настоящото производство Комисията на ЕС разкритикува факта, че Унгария все още не е предприела необходимите мерки, за да осигури ефективен достъп до процедурата за предоставяне на убежище дори след решението от 2020 г.

Според съда Будапеща е нарушила принципа на лоялно сътрудничество в областта на международната закрила и правилата за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Това поведение представлява значителна заплаха за единството на правото на ЕС. Унгария не е единствената държава, на която е наложена глоба през последните години. През 2021 г. Съдът на ЕС осъди Полша да плаща по един милион евро на ден за това, че не е изпълнила решенията на Върховния съд относно спорна съдебна реформа. По-късно сумата беше намалена наполовина.

Как ще се плаща глобата

Плащането на глобата е неизбежно, предупреди говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд.

Засега ЕК ще отправи писмено запитване до Унгария как тя възнамерява да изпълни съдебното решение и според отговора ще прецени следващите стъпки.

Будапеща трябва да вземе мерки, за да приложи съдебното решение и да плати присъдената глоба, допълни Виганд. В подобни случаи от Брюксел изготвят график за изпращане на покани за плащане. След получаването на такава покана засегнатата държава има 45 дни да се разплати. Ако не го направи, ще има напомняне с допълнителен 15-дневен срок. В случай, че и след това няма плащане, Комисията започва да удържа от сумите от средствата, изплащани на съответната държава от бюджета на ЕС.

Срокът за неизпълнение на съдебното решение се отчита от днес – деня, в който бе огласена присъдата.