"Очакваме Народното събрание да доведе до край започната проверка на фактите за нерегламентирано влияние върху дейността на съда и прокуратурата."

Това пишат в свое обръщение до новия парламент от Съюза на съдиите в България (ССБ).

Както е известно след разстрела на сочения за дилър на влияние в съдебната система Мартин Божанов - Нотариуса, в предишното Народно събрание бе сформирана такава временна комисия, но тя бе бламирана редовно именно от ГЕРБ, ДПС и ИТН, които са в основата на потенциалното мнозинство в 50-ия парламент.

От Съюза на съдиите пишат до депутатите следното:

"Обръщайки се към Вас, напомняме, че няма данни разкритите в началото на тази година мрежи за влияние във висшите органи на съдебната власт, за чието разследване в предходното Народно събрание беше създадена специална анкетна комисия, да са неутрализирани и дейността им да е прекратена. Почти нищо не е направено и за защита на правата на гражданите, които тяхната дейност е увредила.

Очакваме от Вас основен приоритет на бъдещата Ви работа да бъде темата за автентична и дълбока реформа на правосъдието, която да може да гарантира независимост на съдиите и автономност на прокурорите, но и отчетна и ефективна съдебна власт, която прилага еднакво закона към всички.

Настояваме за честно, открито и отговорно отношение на Народното събрание към проблемите на съдебната власт."

Като изреждат кои са били изслушани в комисията и кои не са били, тъй като не са се явили (например Борислав Сарафов, Сотир Цацаров и др.), от съсловната организация припомнят, че са събрани множество данни и документи.

"Изготвеният проект за доклад, обобщаващ дейността на комисията и анализиращ събраната информация, не бе внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, поради бойкот от страна на част от парламентарните групи и поради прекратяване на пълномощията на 49-ото НС.

Призоваваме 50-ото Народно събрание да създаде временна комисия, която да продължи дейността по събиране на информация за връзките на групата на Мартин Божанов със съдии, прокурори и други публични длъжностни лица, като се разшири предметът на изследване със събиране на данни за други публично известни опити за упражняване на влияние – кръгът „Осемте джуджета“, частните клубове за магистрати и други", пишат още съдиите.

Ето и пълния текст на обръщението им:

Уважаеми Народни представители в  50 Народно събрание,

Първата сесия на новия парламент започна с много декларации за отговорно поведение с цел запазване на държавността, продължаване на развитието на България като европейска правова държава и полагане на повече грижи за гражданите.

Обръщайки се към Вас, напомняме, че няма данни разкритите в началото на тази година мрежи за влияние във висшите органи на съдебната власт, за чието разследване в предходното Народно събрание беше създадена специална анкетна комисия, да са неутрализирани и дейността им да е прекратена. Почти нищо не е направено и за защита на правата на гражданите, които тяхната дейност е увредила.

Очакваме от Вас основен приоритет на бъдещата Ви работа да бъде темата за автентична и дълбока реформа на правосъдието, която да може да гарантира независимост на съдиите и автономност на прокурорите, но и отчетна и ефективна съдебна власт, която прилага еднакво закона към всички.

Настояваме за честно, открито и отговорно отношение на Народното събрание към проблемите на съдебната власт.

В предишното Народно събрание беше създадена временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов (Нотариуса). В рамките на почти тримесечната си дейност Комисията проведе осем заседания, на които изслуша съдии, прокурори, разследващи журналисти, граждани, които споделиха информация за дейността на група на Божанов: на 15.02.2024г. бяха изслушани представителите на фондация „Антикорупционен фонд“ - г-н Бойко Станкушев, г-н Николай Стайков и г-н Андрей Янкулов; на 22.02.2024г. бяха изслушани съдия Владислава Цариградска, прокурор Невена Зартова, прокурор Борислав Георгиев, прокурор Иван Стефанов, прокурор Мима Дамянова,  прокурор Тодор Куюмджиев, г-н Анастасиос Дикос и г-н Йоаким Каламарис; на 29.02.2024 г. бяха изслушани г-жа Ивайла Бакалова и г-н Веселин Денков; на 26.03.2024 г. бяха изслушани апелативният прокурор на София – Радослав Димов, градският прокурор на София – Илиана Кирилова, и Ясен Тодоров следовател в НСлС, бивш член на ВСС и председател на етичната комисия към ВСС; на 02.04.2024 г. трябваше да бъдат изслушани и.ф. главен прокурор – Борислав Сарафов, главният прокурор на България в периода 2019-2023 – Иван Гешев и главният прокурор на България в периода 2012-2019 – Сотир Цацаров, но те не се явиха, като вместо това изпратиха писма към Комисията, в които обясняват защо няма да се явят; на 9.04.2024 г. бяха изслушани г-жа Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-н Георги Ушев – съдия в Софийски апелативен съд, бивш председател на Специализирания наказателен съд и Апелативния Специализиран наказателен съд, г-н Константин Сулев, прокурор от Софийска районна прокуратура и г-жа Галя Георгиева, съдия в Софийски апелативен съд;  на 16.04.2024 г. беше изслушан главният прокурор на България в периода 2019-2023 - Иван Гешев. За изслушване в това заседание бяха поканени и.ф. главен прокурор – Борислав Сарафов, главният прокурор на България в периода 2012-2019 - Сотир Цацаров, адвокат Велимир Атанасов, адвокат Емил Писков, адвокат Калин Чанков, Георги Борисов Георгиев, представляващ ГД “БОЕЦ”. Борислав Сарафов, Сотир Цацаров и Емил Писков изпратиха писма към Комисията, в които излагат мотиви за своето неявяване.

Комисията събра множество документи, които са свързани с изследваните обстоятелства за дейността на групата на Божанов, както и за работата на прокуратурата и другите държавни органи, които е трябвало да й противодействат. Изготвеният проект за доклад, обобщаващ дейността на комисията и анализиращ събраната информация, не бе внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, поради бойкот от страна на част от парламентарните групи и поради прекратяване на пълномощията на 49. НС.

Призоваваме 50. Народно събрание да създаде временна комисия, която да продължи дейността по събиране на информация за връзките на групата на Мартин Божанов със съдии, прокурори и други публични длъжностни лица, като се разшири предметът на изследване със събиране на данни за други публично известни опити за упражняване на влияние –кръгът „Осемте джуджета“, частните клубове за магистрати и други.

Считаме за необходимо комисията  да приобщи многобройните документи, изисквани от Прокуратурата, МВР, ДАНС, КПК и ВСС, и да ги анализира в съвкупност с протоколите от изслушванията на посочените лица. Наложително е да се поканят за изслушване и бившият главен прокурор Цацаров, и настоящият изпълняващ длъжността Сарафов, както и предполагаемите участници в група на Божанов – адвокат Велимир Атанасов, адвокат Калин Чанков, адвокат Емил Писков, а по преценка  - и други замесени лица.

Очакваме Народното събрание да доведе до край започната проверка на фактите за нерегламентирано влияние върху дейността на съда и прокуратурата, което да постави начало на оздравителен процес в съдебната власт, водещ до правосъдие, което е честно, ефективно и равно за българските граждани. Без този оздравителен процес не може да бъде постигнато върховенството на правото, което е не само основна европейска ценност, но и основата на държавността.

23 юни 2024 г.

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България