Европейската комисия днес предложи ЕС да забрани веществата, които вредят на жлезите с вътрешна секреция на човешкия организъм (ендокринната система).

Проектът на Комисията предлага първот в света правно определение на ендокринен дисруптор, каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен.

То се базира на определението на Световната здравна организация -  да въздейства на системата за вътрешна секреция и да има отрицателен ефект, каза комисарят по здравеопазването Витенис Андриукайтис.

За да стане закон, предложението трябва да бъде одобрено от държавите-членки в Съвета на министрите и от Европейския парламент.

Очаквайте подробности.