Говорите ли си наум, докато четете? Спокойно, почти всички го правим. Нарича се субвокализация - произнасяне на прочетеното в главите ни, помага да сме по-концентрирани и да разбираме по-добре текста.

Субвокализацията обаче не става само в главата ни - ларинксът и другите мускули, които отговарят за артикулацията на речта, също са активни. На базата на това учени от Масачузетския институт по технологии (MIT) са разработили специално устройство - AlterEgo, които измерва тези невромускулни сигнали.

Засега AlterEgo е голямо и определено не е дискретно, но миниатюризацията му по всяка вероятност е възможна в бъдеще. То разчита сигналите и ги праща в компютър, който използва неврални мрежи, за да ги преведе в думи. А това означава и команди - тоест вътрешният ни глас може да бъде ползван, за да контролираме устройства.

В джаджата има и вградени слушалки, но не от стандартния тип, а такива, които предават звук по костите на челюстта и черепа. 

"Мотивацията за това е да се построи ИА устройство - за аугментация (подобрение) на интелекта", обяснява докторантът и водещ автор на устройството Арнав Капур. "Нашата идея беше - може ли да направим компютърна платформа, която да е по-вътрешна, която слива човек и машина по някакъв начин и която се усеща като вътрешно разширение на собствените ни мисли?"

Както се вижда на видеото, за момента устройството е тествано с навигация в менюто на смарт-телевизор, записване на покупките и скришно търсене на помощ онлайн при игра на китайски шах - Го. Но потенциалните възможности за употреба на технологията са огромни.