Депутати от ГЕРБ пробваха да премахнат от доклада на временната комисия за сделката за активите на ЧЕЗ две от констатациите, които според тях уличават премиера Бойко Борисов в лъжа.

Една от констатациите е свързана с твърдение на Борисов от 27 февруари 2018 г., че не е запознат с развитието на процесите по придобиване на ЧЕЗ, което не отчита "регулярните информации, предоставяни от службите за сигурност на правителството и др. компетентни институции за намеренията на ЧЕЗ и разговорите, водени с потенциални купувачи". 

Другата констатация е относно "твърдението на министър-председателя и на министъра на финансите, че не са водени разговори за закупуване на ЧЕЗ от страна на българската държава". Според изразеното в документа това "влиза в пряко противоречие с уверението от страна на ЧЕЗ, че на всички български правителства от 2013 г. до сега е предлагано да закупят дружеството".

Депутатите от ГЕРБ Валентин Николов и Димитър Лазаров предложиха тези текстове да отпаднат, но предложението беше отхвърлено с гласовете на БСП, ДПС и "Воля". В резултат на това те решиха да подпишат с особено мнение доклада на временната комисия, председателствана от Жельо Бойчев (БСП).

"Има писма, които доказват това, има писмо на министър-председателя и има писмо на ЧЕЗ, факт е и не е нещо, което да го няма, не става въпрос "една жена каза", заяви по повод твърдението, че "не са водени разговори", соцдепутатът Таско Ерменков. 

И последва блиц:

-  Ами дайте тогава да вкараме като констатация и уверението на кандидат-купувача на ЧЕЗ, че сделката е прозрачна, искате ли? - запита Лазаров.

- Ако има писмо, защо не? - отвърна Ерменков.

- Има стенограма, заяви Лазаров.

В крайна сметка гласуването остави тези констатации, а проекторешението гласи:

1. Министерският съвет да извърши задълбочен анализ относно изпълнението на заложените цели на правителството в приетата Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (приета с решение от 11 юни 2013 г. и одобрена от Народното събрание на 29 юли 2003 г.). Обектът на анализа и оценката трябва да бъдат постигнатите технически, икономически и социални параметри. Срок за изпълнение - 31 декември 2018 г.

2. Министерският съвет да ревизира ПМС 181 "за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност" в частта му сектор "Енергетика", включвайки основни активи и дейности на електроразпределителните предприятия. Срок за изпълнение - 31 декември 2018 г.

3. Службите за сигурност да представят детайлен анализ на действията си по планираната продажба на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България по отношение на своевременното и качествено информиране на компетентните органи на изпълнителната власт. Анализът да бъде предоставен за обсъждане на парламентарната комисия за контрол над службите и специалните разузнавателни средства.

По тази точка няма срок, анализът ще бъде представен, след като бъде изпратено съответното искане от парламента, поясниха депутати.

4. БНБ да предостави на Народното събрание по надлежния ред информация относно финансирането на сделката от банки в България. 

Няма срок и по тази точка, като документацията ще се дава по поискане. Първоначално беше поставен такъв - до края на годината. Но депутатът от БСП Георги Свиленски запита: "Кому ще е необходима тази информация постфактум, ако сделката бъде сключена през това време, нали ние трябва за изясним кой стои зад Гинка?" И предложението за срок до края на годината отпадна.

Председателят на временната комисия Жельо Бойчев заяви пред журналисти, че е неудовлетворен от работата на комисията, констатирайки, че много пъти й е била отказана информация с аргумента за "банкова", "търговска" и др. тайна.

"Частично изпълнихме целите си, но не отговорихме на най-важния въпрос: Кой и с какви средства купува активите на ЧЕЗ", каза Бойчев.