Слабо ускоряване на икономичесия растеж и намаляване на безработицата у нас предрече Европейската комисия в зимните си икономически прогнози, обявени в Страсбург във вторник.

Българският брутен вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 1,7% тази година и с 2% през следващата. Растежът беше 0,6% през миналата година.

Инфлацията ще се ускори от 0,4% през 2013 година на 0,5% през 2014 година и на 1,8% през 2015.
Безработицата се очаква да намалява бавно – от 12,9% миналата година, до 12,7% през тази и 12,1% през следващата.

Докато Брюксел предвижа леко свиване на бюджетния дефицит от 1,9% през тази и миналата година на 1,7% през следващата, се очертава увеличаването на съотношението на публичния дълг към БВП да продължи да расте – от 19,4% през 2013 година, на 22,7% през 2014 и 24,1% през 2015 година. Все пак то остава далече от горната граница от 60% предвидена от икономическия и валутния съюз.

Комисията очаква възстановяване на вътрешното търсене и нарастване на износа през тази и следващата година, но  продължаваща криза на пазара на труда.

След икономически растегж от 1,5% за ЕС и 1,2% за еврозоната през 2014 година прогнозата е за ускоряване до съответно 2% и 1,8% през 2015 година. 

Тя предвижда безработицата да се понижи до10,4% от 10,7% за ЕС и до 11,7% от 12% за еврозоната, като се запазят големи разлики в стойностите й между отделните страни.

Подробната прогноза за България вижте тук.