Article_top

Войната на вицепремиера Валери Симеонов за регулация в поставянето на преместваеми обекти - най-вече по морето, отбеляза първа спечелена битка. Днес депутатите приеха на първо четене предложените от НФСБ на Симеонов изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), чиято основна цел е да се сложи край на грозните и на незаконните "преместваеми обекти" - павилиони, сергии и прочие търговски и увеселителни обекти.

Заедно с проекта на Симеонов одобрени бяха още четири изменения в сега действащия ЗУТ - на Министерския съвет, на ГЕРБ и на "Обединени патриоти". Дебатите не бяха пламенни поради факта, че тепърва всички тези изменения ще се разглеждат в комисии между първо и второ четене и вероятно изменени на места. Очаквано обаче най-много възражения имаше по проекта на Симеонов и депутатите му. 

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в даден имот, в това число и частен, вече ще се издават от главния архитект на всяка община след искане, предявено от собственика на имота, е записано в проекта на Симеонов. Пак главният архитект ще одобрява "схемата за поставяне, размерите, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление" на всички павилиони, сергии и други видове обекти. За целта се дава право на общинските съвети да изготвят наредба.

"Общината трябва да поиска сама от себе си разрешение да сложи премествяем обект. За да поставиш една будка за пуканки, трябва да преминеш през администрацията на министерството, за да стигнеш до министъра, за да подпише той заявление до общината, за да получиш разрешение", опонираха от левицата по този текст.

От ДПС заявиха, че ще подкрепят проекта, но ще настояват за изменения между първо и второ четене - най-вече по отношение на конкретните параметри за площ и височина на премествяемите обекти.

Специална разпоредба в предложенията на Симеонов, конкретно за търговските обекти, определя тяхната допустима площ и височина. Един самостоятелен модул може да е с размери до 15 кв. м и до 3 м височина над прилежащия терен. И още нещо - на територията на един имот е допустимо поставянето на до 3 такива модула при спазване на действащия Подробен устройствен план на имота.

"Знаем защо се предлага този законопроект – заради по-големите градове по Черноморието, но трябва да имаме предвид, че в България има 176 по-малки общини, където тези обекти служат не само като търговски обекти, но и за други дейности. Например по време на избори имаме такива премествяеми обекти, които се използват за изборни секции. Те са над 15 квадрата и са по-високи от 3 метра. Или ОКС, които снабдяват с хлебни изделия и други продукти населени места с по 20-30 души – те ползват такива обекти", посочи Танер Али от ДПС.

Всъщност в проекта на НФСБ изрично е посочено, че става въпрос за търговски обекти, каквито избирателните секции например не са. 

Изключения от описаните правила ще има за преместваеми обекти по време на провеждането на обществени мероприятия. 

"Продължаваме да централизираме властта, вместо да я децентрализираме. Ограничаваме местните власти да вземат самостоятелно решенията си и да преценяват на място какво разрешение да издадат и какво не. Нека заради бълхата да не изгаряме юргана – поговорката, която за съжаление през годините продължаваме да налагаме като държава към местните власти", посочи още депутатът от Движението.

Депутатите от НФСБ предлагат още промяна в регламента за премахване на обекти без разрешения или неотговарящи на изискванията, които ще важат без значение каква е собствеността на имота. Кметовете на общини ще трябва в срок от 3, а не от 7 дни да издават протоколи за отстраняването на поникнали сергии, павилиони, фургони, рекламни предмети и т.н. В случай че собственикът им е неизвестен - премахването ще се прави от и за сметка на общината, която след това може да си предяви възстановяване на сумите по реда на ГПК - ако собственикът стане известен, разбира се. 

По-интересна е обаче частта за премахване на обекти, поставени без разрешение или в нарушение на правилата на територията на имоти - държавна собственост. Това се отнася най-вече за плажните капанчета и кафенета - поне ако се съди от предложените текстове. Плажовете са изключителна държавна собственост, а разпоредбите тук ще важат и за обекти, разположени на имоти със смесена държавна и частна собственост - тоест около плажове например.

Основанията за премахване на преместваем обект са 9 на брой и освен за липса на разрешение, изтекло такова и т.н., заличаването може да става и ако обектът е снабден с вода, но не е включен в уличната канализация или във водопътна изгребна яма. Това се прави заради честите случаи от плажни заведения мръстите води да изтичат направо в... морето. 

"Репресивният орган" в тези случаи ще е държавният строителен контрол (ДНСК). Собствениците на имоти ще имат 3-дневен срок за оспорят констативните актове за нарушение. Сроковете за премахване на обектите ще са съкратени, разходите по премахване ще са за сметка на собствениците на преместваеми обекти.

"ДНСК се занимава със сложни от правна гледна точка казуси, а не с такива според собствеността. С измененията на ЗУТ от 2012 г. контролът бе разделен според категориите строежи - тези от 1-ва до 3-та категория контролира ДНСК, а по-леките - от 4-та до 6-а категория - общините", възразиха от левицата и дадоха заявка, че няма да подкрепят проекта.

 

Войната на вицепремиера Валери Симеонов за регулация в поставянето на преместваеми обекти - най-вече по морето, отбеляза първа спечелена битка. Днес депутатите приеха на първо четене предложените от НФСБ на Симеонов изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), чиято основна цел е да се сложи край на грозните и на незаконните "преместваеми обекти" - павилиони, сергии и прочие търговски и увеселителни обекти.

Заедно с проекта на Симеонов одобрени бяха още четири изменения в сега действащия ЗУТ - на Министерския съвет, на ГЕРБ и на "Обединени патриоти". Дебатите не бяха пламенни поради факта, че тепърва всички тези изменения ще се разглеждат в комисии между първо и второ четене и вероятно изменени на места. Очаквано обаче най-много възражения имаше по проекта на Симеонов и депутатите му. 

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в даден имот, в това число и частен, вече ще се издават от главния архитект на всяка община след искане, предявено от собственика на имота, е записано в проекта на Симеонов. Пак главният архитект ще одобрява "схемата за поставяне, размерите, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление" на всички павилиони, сергии и други видове обекти. За целта се дава право на общинските съвети да изготвят наредба.

"Общината трябва да поиска сама от себе си разрешение да сложи премествяем обект. За да поставиш една будка за пуканки, трябва да преминеш през администрацията на министерството, за да стигнеш до министъра, за да подпише той заявление до общината, за да получиш разрешение", опонираха от левицата по този текст.

От ДПС заявиха, че ще подкрепят проекта, но ще настояват за изменения между първо и второ четене - най-вече по отношение на конкретните параметри за площ и височина на премествяемите обекти.

Специална разпоредба в предложенията на Симеонов, конкретно за търговските обекти, определя тяхната допустима площ и височина. Един самостоятелен модул може да е с размери до 15 кв. м и до 3 м височина над прилежащия терен. И още нещо - на територията на един имот е допустимо поставянето на до 3 такива модула при спазване на действащия Подробен устройствен план на имота.

"Знаем защо се предлага този законопроект – заради по-големите градове по Черноморието, но трябва да имаме предвид, че в България има 176 по-малки общини, където тези обекти служат не само като търговски обекти, но и за други дейности. Например по време на избори имаме такива премествяеми обекти, които се използват за изборни секции. Те са над 15 квадрата и са по-високи от 3 метра. Или ОКС, които снабдяват с хлебни изделия и други продукти населени места с по 20-30 души – те ползват такива обекти", посочи Танер Али от ДПС.

Всъщност в проекта на НФСБ изрично е посочено, че става въпрос за търговски обекти, каквито избирателните секции например не са. 

Изключения от описаните правила ще има за преместваеми обекти по време на провеждането на обществени мероприятия. 

"Продължаваме да централизираме властта, вместо да я децентрализираме. Ограничаваме местните власти да вземат самостоятелно решенията си и да преценяват на място какво разрешение да издадат и какво не. Нека заради бълхата да не изгаряме юргана – поговорката, която за съжаление през годините продължаваме да налагаме като държава към местните власти", посочи още депутатът от Движението.

Депутатите от НФСБ предлагат още промяна в регламента за премахване на обекти без разрешения или неотговарящи на изискванията, които ще важат без значение каква е собствеността на имота. Кметовете на общини ще трябва в срок от 3, а не от 7 дни да издават протоколи за отстраняването на поникнали сергии, павилиони, фургони, рекламни предмети и т.н. В случай че собственикът им е неизвестен - премахването ще се прави от и за сметка на общината, която след това може да си предяви възстановяване на сумите по реда на ГПК - ако собственикът стане известен, разбира се. 

По-интересна е обаче частта за премахване на обекти, поставени без разрешение или в нарушение на правилата на територията на имоти - държавна собственост. Това се отнася най-вече за плажните капанчета и кафенета - поне ако се съди от предложените текстове. Плажовете са изключителна държавна собственост, а разпоредбите тук ще важат и за обекти, разположени на имоти със смесена държавна и частна собственост - тоест около плажове например.

Основанията за премахване на преместваем обект са 9 на брой и освен за липса на разрешение, изтекло такова и т.н., заличаването може да става и ако обектът е снабден с вода, но не е включен в уличната канализация или във водопътна изгребна яма. Това се прави заради честите случаи от плажни заведения мръстите води да изтичат направо в... морето. 

"Репресивният орган" в тези случаи ще е държавният строителен контрол (ДНСК). Собствениците на имоти ще имат 3-дневен срок за оспорят констативните актове за нарушение. Сроковете за премахване на обектите ще са съкратени, разходите по премахване ще са за сметка на собствениците на преместваеми обекти.

"ДНСК се занимава със сложни от правна гледна точка казуси, а не с такива според собствеността. С измененията на ЗУТ от 2012 г. контролът бе разделен според категориите строежи - тези от 1-ва до 3-та категория контролира ДНСК, а по-леките - от 4-та до 6-а категория - общините", възразиха от левицата и дадоха заявка, че няма да подкрепят проекта.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?