Николай Драганов е роден в София около година преди промените и съзнателният му живот е белязан от „лъкатушенията на прехода“.

„Израснах с мантрите на прехода и дори ги скандирах, но днес твърдя, че зад тях се криеха користни цели - казва новият автор в проекта „Генерация Z“.  - Като например да ни убедят, че да живеем в джунгла всъщност е прекрасно и е правилно „по-силният да изяжда по-слабия“; да ни убедят, че думата „солидарност“ е мръсна и че няма общество, а само съвкупност от индивиди.“

Николай е убеден, че само на малцина на върха на обществената пирамида предопределят голяма част от общата несгода на останалите от нас, които живеят в най-бедната държава в ЕС - с най-големи неравенства, социално разслоение, разрушени социални системи, липса на достъп до качествено здравеопазване и т.н.

„Ето защо освен на опитите да преследвам простичката, но същевременно и най-сложна мечта - да живея щастливо, спокойно и достойно, съм посветил живота си в последните години и на желанието да работя за закърпването на разкъсаната социална тъкан, изследване на проблемите, генериращи неравенство и несправедливост, и тяхното преодоляване, повишаване на политическата и икономическата култура на обществото и не на последно място - запазването на общия ни дом от пагубните ефекти на човешката дейност върху природата и климата. Противопоставям се на консерватизма, расизма и национализма... И на други неща, но тези са най-популярни в момента“, казва Николай.

Той е завършил социология и маркетинг в УНСС, писал е за спортни сайтове, за news.bg, БГНЕС и "Барикада". Работил е за BiT, съавтор е на документалния филм „Невидимите хора“.