Article_top

Еврокомисията препоръча да бъдат предприети стъпки и мерки за разработването на общоевропейски подход за използването на мобилни приложения и данни в отговор на коронавируса.

Цифровите инструменти могат да играят важна роля в постепенната отмяна на ограничителните мерки, когато им дойде времето, и ако те са в съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани.

Огласената днес от Комисията препоръка трябва да доведе до приемането от страните членки на набор от инструменти, като се фокусират върху две измерения:

• Общоевропейски подход за използването на мобилни приложения, който да позволи на хората да предприемат ефективни и по-целенасочени мерки за социално дистанциране или за предупреждение, предотвратяване и проследяване на контактите;

• Общ подход за моделиране и предсказване на еволюцията на вируса чрез анонимизирани и обобщени данни за мобилно локализиране.

Препоръката съдържа ключови принципи за използването на тези приложения и данни, що се отнася до сигурността и спазването на основните права на ЕС като  защитата на личния живот и данни.

Общ координиран подход за използването на приложения за проследяване

Той трябва да се състои от:

• Спецификации с цел гарантиране на ефективността от медицинска и техническа гледна точка на мобилните приложения за информация, предупреждение и проследяване;

• Мерки за избягване на разпространението на несъвместими приложения, подкрепа на оперативната съвместимост и насърчаване на съмвместни решения;

• Механизми за управление, които да бъдат приложени от здравните власти и в сътрудничество с Европейския център за предотвратяване и контрол на заболяванията;

• Идентифициране на добри практики и механизми за обмен на информация за функционирането на приложенията;

• Споделяне на данни с компетентните епидемиологични органи, включително на обобщенни дати от Европейския център за предотвратяване и контрол на заболяванията.

Комисията ще огласи насоки за опазването на личните данни и тайната на личния живот.

Общ подход за предсказване и моделиране на разпространението

Той ще бъде разработен с помощта на анонимни и обобщени данни за мобилно локализиране. Целта е анализ на различните сфери на мобилността, включително на отражението на мерките за карантина върху интензивността на контактите, а следователно и на риска от заразяване.

ЕК вече започна разговори с мобилните оператори на 23 март с намерението подходите да покрият всички страни членки. Данните ще бъдат изцяло анонимни и предадени на Съвместния изследователски център (СИЦ) за обработка и моделиране. Те няма да бъдат споделяни с трети страни. Съхраняването им ще трае само по време на кризата.

Какво предстои

Страните членки и ЕК трябва да разработят набор от инструменти за паневропейски подход за мобилните приложения заедно с Европейския комитет за защита на данните (ЕКЗД) до 15 април.

След това страните от ЕС трябва да докладват до 31 май за предприетите от тях действия. Те трябва да направят своите мерки достъпни за останалите страни и ЕК, за да им бъде направен партньорски преглед. Комисията ще оценява постигнатия напредък и ще публикува периодични доклади, като се започне от юни 2020 г. и се продължи през цялата криза. Тя ще препоръчва действия или отмяна на мерки, които вече не са необходими.

 

Еврокомисията препоръча да бъдат предприети стъпки и мерки за разработването на общоевропейски подход за използването на мобилни приложения и данни в отговор на коронавируса.

Цифровите инструменти могат да играят важна роля в постепенната отмяна на ограничителните мерки, когато им дойде времето, и ако те са в съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани.

Огласената днес от Комисията препоръка трябва да доведе до приемането от страните членки на набор от инструменти, като се фокусират върху две измерения:

• Общоевропейски подход за използването на мобилни приложения, който да позволи на хората да предприемат ефективни и по-целенасочени мерки за социално дистанциране или за предупреждение, предотвратяване и проследяване на контактите;

• Общ подход за моделиране и предсказване на еволюцията на вируса чрез анонимизирани и обобщени данни за мобилно локализиране.

Препоръката съдържа ключови принципи за използването на тези приложения и данни, що се отнася до сигурността и спазването на основните права на ЕС като  защитата на личния живот и данни.

Общ координиран подход за използването на приложения за проследяване

Той трябва да се състои от:

• Спецификации с цел гарантиране на ефективността от медицинска и техническа гледна точка на мобилните приложения за информация, предупреждение и проследяване;

• Мерки за избягване на разпространението на несъвместими приложения, подкрепа на оперативната съвместимост и насърчаване на съмвместни решения;

• Механизми за управление, които да бъдат приложени от здравните власти и в сътрудничество с Европейския център за предотвратяване и контрол на заболяванията;

• Идентифициране на добри практики и механизми за обмен на информация за функционирането на приложенията;

• Споделяне на данни с компетентните епидемиологични органи, включително на обобщенни дати от Европейския център за предотвратяване и контрол на заболяванията.

Комисията ще огласи насоки за опазването на личните данни и тайната на личния живот.

Общ подход за предсказване и моделиране на разпространението

Той ще бъде разработен с помощта на анонимни и обобщени данни за мобилно локализиране. Целта е анализ на различните сфери на мобилността, включително на отражението на мерките за карантина върху интензивността на контактите, а следователно и на риска от заразяване.

ЕК вече започна разговори с мобилните оператори на 23 март с намерението подходите да покрият всички страни членки. Данните ще бъдат изцяло анонимни и предадени на Съвместния изследователски център (СИЦ) за обработка и моделиране. Те няма да бъдат споделяни с трети страни. Съхраняването им ще трае само по време на кризата.

Какво предстои

Страните членки и ЕК трябва да разработят набор от инструменти за паневропейски подход за мобилните приложения заедно с Европейския комитет за защита на данните (ЕКЗД) до 15 април.

След това страните от ЕС трябва да докладват до 31 май за предприетите от тях действия. Те трябва да направят своите мерки достъпни за останалите страни и ЕК, за да им бъде направен партньорски преглед. Комисията ще оценява постигнатия напредък и ще публикува периодични доклади, като се започне от юни 2020 г. и се продължи през цялата криза. Тя ще препоръчва действия или отмяна на мерки, които вече не са необходими.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?