"Бетонира се морето. Сече се вековна гора в планината. Време е да спрем унищожението на уникалната българска природа!"

Това туитна преди седмица главният прокурор Иван Гешев по повод разследване за изсечена вековна гора, а днес обвинител номер едно е сезиран и за бетон по морето.

Този път става въпрос за бетонирането на местността "Поляните" в Синеморец, която е напът да се превърне в квартал "Поляните", въпреки че попада на територията на природен парк "Странджа", в Натура 2000, а общината все така няма Общ устройствен план (ОУП). И въпреки обещанията на управляващите ГЕРБ и "Обединени патриоти" за мораториум на строителството на 100 метра от брега.

Системен подход

Планът за застрояването на "Поляните" й е в ход още от пролетта, когато през април общината разрешава изграждането на водопровод за спорен имот, а през май общинският съвет в Царево дава съгласие за одобряване на транспортно-комуникационна план-схема на местността - прелюдия към изграждането на улична, ВиК, електропреносна мрежа и пр.

Срещу схемата граждани и експерти, сред които и общинската съветничка от "Демократична България" Марта Георгиева, изпратиха сигнали до МОСВ, РИОСВ, ДНСК, РДНСК-Бургас, вчера в Синеморец се проведе протест на местни жители и екозащитници, а сега вече е сезирана и прокуратурата. Към момента няма официална реакция от институциите, както и от кмета на общината инж. Георги Лапчев.

Както Клуб Z писа, в ход е преработката на поредното предложение за ОУП на Царево, след като и този бе подложен на безмилостни критики заради застрояването. Специално за Синеморец в последния изготвен план бе предвидено 54% увеличение на урбанизираните територии, в т. ч. на част от "Поляните". Част от спорните земи в местността са частни и урбанизирани, друга част са земеделски и са общинска собственост.

Безпроблемно издаване на разрешителни за строеж?

Докато преработването и общественото обсъждане текат обаче, Лапчев внася докладната за схемата, с "неясна аргументация за нейното приемане" и самото ѝ изпълнение - както се посочва в сигнала.

"Не се цитира въз основа на кой план за регулация се изработва, просто защото няма такъв. Има влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП) за отделни поземлени имоти, но не и за цялата територия. Няма план за улична регулация, нито план за регулация, нито план схема за вертикално планиране по смисъла на съответната наредба, които представляват плановата основа за изработка на транспортно-комуникационна план-схема. На практика, тази схема е изработена върху подобие на миксиран опорен план на отделни ПУП, в земеделски и горски територии, където за транспортен достъп се прави ПУП – парцеларен план. В случая няма улици, габарити, криви, осова мрежа, топография, надлъжни и напречни профили на уличната мрежа. Въпросът е, какво урежда тази схема от гледна точка на транспортната комуникация и устройственото планиране или просто се предлага да бъде приета с цел – безпроблемно издаване на разрешителни за строеж от Община Царево", се изброява в сигнала до ДНСК, принципал на която е министърката на регионалното развитие Петя Аврамова.

"Още повече, това се случва по време на процедура за изменение на ОУП на община Царево, където проектът беше върнат за преработка поради грешни изходни данни, подписка от над 5000 души и огромен брой възражения. Това противоречи на професионалната логика при териториалното устройство", допълват жалбоподателите в сигнала си до държавния строителен контрол.

Нямаме информация, но на следващ етап...

Марта Георгиева пък е сезирала екоминистерството. На 23 септември изпраща писмо относно решението за схемата, в което посочва, че то е взето без да е проведена процедура по оценка за съвместимостта. Отговор няма.

Тома Белев, Асоциацията на парковете в България, колега на Георгиева в СОС, също е изпратил запитване - още преди четири месеца. Така през юли, два месеца след взетото решение от общината в Царево, получава отговор, че екоминистерството не знае нищо по въпроса: "РИОСВ - Бургас няма входирана документация и не разполагаме с информация за действията на самостоятелния регионален орган на местно самоуправление". Обещанието е: "на следващ етап при входиране на план-схема или парцелиран план РИОСВ-Бургас ще извърши приложимите процедури по екологичното законодателство".

Проблемът не само по конкретния казус е във факта, че "Странджа" е обявен за природен парк през 1995 г., когато няма Натура, няма го и специализираното законодателство, в т. ч. Законът за устройство на Черноморското крайбрежие, земята е отдавна разпродадена и със сменено предназначение, има издадени строителни разрешителни, изготвят се ПУП-ове, екоинспекцията дава зелена светлина, няма ОУП - с други думи - строи се на парче.

Спрем ли да издаваме разрешителни - не е добре за никого

Отскоро обаче е в сила заповед на ДНСК, според която, за да се изгради сграда, трябва първо да има осигурен достъп до имотите, т.е. улична регулация. Затова от общината в Царево първо решават да приемат спорната схема - за да може да се строи и "да нямаме проблем с проверяващия орган". Това се разбира и от думите на главния архитект Даниел Калудов по време на заседанието, на което схемата е приета.

"Вие знаете, че инвестиционните намерения в общината като цяло може би около 90% са свързани с всички местности, т. е. на практика това са неурбанизирани територии по закон и ние сме длъжни да осъществим такъв достъп", заявява той.

Чл. 108 от ЗУТ регламентира какво трябва да има като документи в един ПУП като реквизити. Едното от тях е транспортно-комуникационна схема, която изяснява достъпа на тези имоти до уличната мрежа. "За съжаление, такива транспортно-комуникационни схеми не са представяни навремето или са представяни в много малка част от ПУП-овете на парче и този проблем е налице", обръща се Калудов към съветниците.

И предлага да се приемат такива схеми за цялата община, да се "избутат" до края на годината, "за да може за в бъдеще да се възлагат такива парцеларни планове, да осъществяваме достъп до тези имоти, за да нямаме проблем с проверяващия орган, тъй като на практика това, което те искат от нас, е да не се издава разрешение за строеж за абсолютно нищо, ако не е осигурен достъп до имота".

"Т. е. ние трябва да спрем да издаваме, аз трябва да спра да издавам разрешения за строеж, което значи на практика да спре да се работи, което не е добре за никого" - е обобщението на главния архитект.

Тук не се споменава нищо за екологично законодателство, Натура или природни паркове. Пред бТВ един от общинските съветници допусна, че общината иска да продаде все още непродадените си земи, а друг сега научи какво е гласувал - но човек се учел от грешките си.

А обещанията?

Междувременно от 1 октомври падна забраната за строителство по Черноморието, а екоинспекцията даде зелена светлина за продължаване на строежа на вилата на арх. Добромир Добрев в местността "Корабите" в Синеморец, предизвикала обществени брожения втора поредна година. РИОСВ спря градежа - формално заради гнездене на птиците, но Марта Георгиева е подала сигнал в прокуратурата срещу продължаването му, позовавайки се и на липсата на одобрен план за улична регулация, осигуряваща достъп до имота, на липсата на решение по ОВОС и др.

Остава да виси във въздуха обаче обещанието на управляващите за мораториум за строителството в зона А. През лятото управляващите обещаха пълна забрана за каквото и да е било строителство в зоната. Става въпрос за 100-метровата зона от брега към вътрешността, която по закон се води със специална териториална защита, но де факто строителството там не е забранено, а е ограничено до определени параметри (като например височина на сградите до 7,5 метра).

Такова обещание даде пръв съпредседателят на "Обединени патриоти" Валери Симеонов, а след него и шефката на екокомията в парламента Ивелина Василева заяви, че по разпореждане на премиера Бойко Борисов започват незабавни консултации с Европейската комисия по закона за биоразнообразието, след което допълни:

"Що се отнася до темата относно черноморското крайбрежие, беше взето решение: подготвяме текстове за изменение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с които текстове ще наложим забрана на строителството в зона "А"."

Тези обещания останаха в месец юли.