Общинският съветник от "Демократична България" в Бургас Димитър Найденов внесе сигнал до Окръжната прокуратура срещу директорката на регионалната екоинспекция Детелина Иванова. Става въпрос за "пореден случай на промяна на предназначението и позволено строителство в имот на Южното Черноморие, извършено в разрез със закона", съобщават от ДБ.

Със сигнала Найденов атакува решение от 31 август 2020 г., подписано от Иванова като директор на Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) - Бургас, чрез което става възможнa промяната на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър.

Имотът попада в защитената зона "Емине" за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона Б (втора линия на брега) по Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

По закон на терените, попадащи в зона Б, може да се позволи промяна на предназначението и строителство, само ако такова е предвидено с влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП), а такъв в случая няма, посочват от ДБ.

В решението си обаче Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделската земя и строителство в защитената зона като се мотивира с това, че в района действа териториално-устройствен план от 1997 г.

"Това, че община Несебър има действащ ТУП от 1997 г. не променя изискването за влязъл в сила ОУП", заявява в сигнала си Найденов.

Той припомня, че в чл. 17 ал.2 от ЗУЧК са описани изключения, при които е възможно промяна на предназначение и застрояване без влязъл в сила ОУП, но наличието на ТУП не е сред тях. Сред изключенията са изграждането на обекти с национално значение, обекти с регионално значени, общински обекти от първостепенно значение, национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите, обекти на техническата инфраструктура,  специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната и др.

От решението на РИОСВ става ясно, че има издадено становище от главния архитект на община Несебър, което също стъпва на ТУП-а от края на 90-те години на миналия век. По план земята трява да стане урбанизирана - с цел "жилищни нужди". Според екоинспекцията бъдещите градежи са допустими, като все пак се отбелязва, че попадат в защитената зона.

Няма и дюни, които е възможно да бъдат увредени. Имотът е с площ от близо 1049 квадрата, намира се в район с напреднала урбанизация, поради което директорката на РИОСВ е счела, че няма опасност за природата, четем в решението й.

Това е пореден сигнал, който Димитър Найденов внася в прокуратурата за случаи на промяна на предназначението на земеделски земи по Южното Черноморие, извършени в в разрез със закона. Той вече поиска от държавното обвинение да извърши и проверка на дейността на Детелина Иванова от 2017 г. насам заради дани, че е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, първо като началник на отдел в РИОСВ, а според настоящия сигнал - и вече като директор на екоинспекцията.

Наскоро общинският съветник сигнализира и Главната инспекция на труда с искане за проверка дали Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас със заповед на екоминистъра Емил Димитров, без да бъде обявяван задължителния конкурс. Иванова седна на мястото на дългогодишната шефка Тонка Атанасова като заместник.

"Това не са случайни нарушения, те са симптом за корупция в неподозирано голям мащаб, защото зад тези решения на РИОСВ-Бургас стоят инвестиционни намерения на фирми и граждани, реализирани в последните години, в размер на милиони евро", коментира днес Найденов.

Междувременно

На този фон, както Клуб Z писа, народни представители от "Обединени патриоти" обявиха, че внасят предложение за изменение в Закона за устройство на територията, с което да се удължи за още две години възможността да се преотреждат земеделски земи в общините, в които няма влязъл Общ устройствен план. Предложението е срокът да бъде удължен с две години - до 1 януари 2023 г. А мотивът: "На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила ОУП. Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях".

Паралелно обаче депутати от НФСБ, начело с лидера Валери Симеонов, предложиха и изменения в Закона за регионалното развитие. В тях се третира именно липсата на общи устройствени планове на общините и какво може да се прави междувременно. От предложенията става ясно, че целта е премахването на пречките пред застрояването, в това число в зона А и Б по Черноморието - двете зони на първа и втора линия от брега.

От НФСБ предлагат да се създадат "приоритетни зони на въздействие", като според дадената от тях дефиниция, това са "зони за прилагане на интегриран подход за въздействие на територията на съответната община, определени съобразно анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциалите за развитие, които имат най-голяма възможност да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината". 

В момента законът казва, че с изключение на определени случаи, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии може да се разработва за обекти с национално значение, обекти с регионално значени, общински обекти от първостепенно значение и пр.(гореизброените).  И тук от партията на Валери Симеонов настояват да се добави и "приоритетни зони на въздействие". Като самите зони ще се определят с решение на общинските съвети.

С други думи - от НФСБ заявяват, че трябва да има изключение не само за важните държавни и общински обекти, но и за частните инвеститори, стига общинският съвет да е решил, че съответната зона ще е "приоритетна зона на въздействие". Докато половината общини в България все така нямат изготвени ОУП.