Къщи, гаражи, басейн - това са част от плановете за застрояване на местността Поляните край Синеморец, получили благословията на екоминистерството. Местността попада в границите на Природен парк "Странджа", а казусът с бъдещите градежи там в момента е в прокуратурата.

За изграждането на осем къщи в четири имота, за които бургаската регионална инспенкция по околната среда и водите (РИОСВ) е дала зелена светлина, съобщават от гражданската група "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг". Както е известно, община Царево е одобрила 32 подробни устройствени плана за местността за периода януари 2017 - юни 2020 г.
Из решенията на РИОСВ Бургас сега откриваме, че тя е одобрила през юни 2017-а изграждането на еднофамилна къща и паркоместа на площ от 4,6 дка, като любопитното тук е, че инвеститорът - Николай Стойчев, е декларирал, че "водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод. Отпадните води от сградата чрез локална КПС ще се притласкват до съществуващ уличен канал от където чрез КПС "Поляните" водите ще се отвеждат към ПСОВ Синеморец." Не е много ясно как екоинспекцията се е съгласила с тази декларация, предвид факта, че и към юни 2017 г., и към днешна дата Синеморец няма пречиствателна станция за отпадни води. 

Иначе екоинспекцията отбелязва, че имотът попада в границите на парка (защитена територия) и защитени зони, посочва, че за ПП "Странджа" няма план за управление. Факт, такъв няма вече 20 години, като той би въвел режими, в т.ч. за застрояването в границите на парка. Срещу предложения се план се обявяват общините Царево и Малко Търново, а екоминистерството дори бе осъдено за бездействие. Самата община Царево, на територията на която се намира Синеморец, няма Общ устройствен план. Така опираме до практиката "строителство на парче". А ековластите по традиция одобряват инвестиционните намерения също "на парче" - какво въздействие би оказала една вила, напр. върху цялата защитена територия (т.е. почти никакво).  

Друго решение на екоинспекцията от 2017-а, от май, пък е за изграждане на пет еднофамилни къщи с паркоместа, два гаража и басейн. Площта е 2,1 дка. Инвеститор - Боян Иванов. Мотивите за съгласието са същите - като по шаблон. 

Трето решение е от септември миналата година. Инвеститор е Надя Петрова, която е получила зелена светлина за изграждане на две жилищни сгради на площ от 0,6 дка. Първоначалният съгласуван две години по-рано с РИОСВ план е бил за една сграда, но по-късно инвеститорът е променил намерението си - поискал е да строи две. От екоинспекцията в Бургас посочват, че "промяната в броя на сградине не променя същността на процедурата" и така и това инвестиционно предложение е съгласувано.

Тези имоти са в съседство, като до тях вече се строи - вилата на столичния архитект Добромир Добрев, която бе вече обект на прокурорска проверка, а сега и на втора - заради отказа на обвинителя от по-долна инстанция да образува производство. Но както стана ясно, ефектът не се разглежда комулативно.

Както Клуб Z писа, в ход е преработката на поредното предложение за Общ устройствен план на Царево, след като и последното бе подложено на безмилостни критики заради застрояването. Специално за Синеморец в последния изготвен план бе предвидено 54% увеличение на урбанизираните територии, в т. ч. на част от Поляните. Част от спорните земи в местността са частни и урбанизирани, друга част са земеделски и са общинска собственост.

Докато преработването и общественото обсъждане текат обаче, кметът Георги Лапчев внася докладна за одобряване на транспортно-комуникационна план-схема на местността - прелюдия към изграждането на улична, ВиК, електропреносна мрежа и пр. И общинарите гласуват "за". Мотивът: отскоро е в сила заповед на държавния сттроителен контрол, според която, за да се изгради сграда, трябва първо да има осигурен достъп до имотите, т.е. улична регулация. Затова от общината в Царево решават да приемат спорната схема - за да може да се строи и "да нямаме проблем с проверяващия орган" (по думите на главния архитект на общината Даниел Калудов).

Самата схема бе атакувана пред институциите от експерти като направена без задължителните атрибути. 

Миналия месец Върховната административна прокуратура сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол и поиска да назначат проверка на строителните дейности в границите на природен парк "Странджа".

Ще се проверява и попадат ли имотите в обхвата на природния парк изобщо (макар това да е видно от всички официални документи, в т.ч. решенията на РИОСВ), като в този смисъл спазена ли е забраната от Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка (какъвто няма) и устройствените и технически планове и проекти.