Всичко зависи от парламента. Така Централната избирателна комисия (ЦИК) прехвърли днес всякакви въпроси относно "разчупването" на изборното законодателство така, че да отговори на предизвикателствата на COVID-19 в контекста на предстоящите тази година два вида избори - за ново Народно събрание и за държавен глава.

Става въпрос за гласуване по пощата за българите в чужбина, за удължаване на изборния ден, за осигуряване на мобилни урни за лицата, поставени под карантина, за видеонаблюдение при преброяване на бюлетините и др. 

Днес представители на ЦИК, както и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", Националния статистически институт, Български институт за стандартизация и Държавна агенция "Електронно управление" - на практика най-важните институции по произвеждането на изборите, участваха в поредицата от консултации, инициирани от президента преди вота напролет. На база на тези консултации Румен Радев ще определи и датата а изборите, най-ранната от които е 28 март, а най-късната - 23 май.

Бе обсъден и въпросът с машинното гласуване, като стана ясно, че:

а) засега не се предвижда засичане на данните от N на брой устройства след края на изборния ден - дали хартиените разписки отговарят на паметта в машината, а само при тестовете преди това,

б) методологията по удостоверяване на годността им ще бъде публична,

в) ЦИК може да допусне и външни наблюдатели на процеса и

г) няма да се сертифицират всички машини, а само представителна извадка от тях.

Гласуване по пощата - активна регистрация

Както Клуб Z писа, заради коронавируса ще се наложи и промяна в изборното законодателство. Управляващите обаче не желаят да отоворят Изборния кодекс и то толкова близо до вота, както обикновено се случва и за което получаваме критични забележки от Венецианската комисия. Затова и се обмисля вариант - ако се наложат изменения, те да бъдат направени чрез извънредния закон.

Така или иначе днес председателят на ЦИК Александър Андреев изтъкна, че в по-голямата част от обсъжданите в предходните дни при консултациите с Радев идеи изискват решение на Народното събрание и ЦИК не може да дописва законодателството. Така например при гласуване по пощата (идеята е то да е възможно за българите в чужбина) трябва да има своеобразна активна регистрация, каквато законодателството у нас в момента не допуска. Властите трябва да разполагат с адресите на съгражданите ни зад граница, за да им изпратят изборните книжа. Самото гласуване пък трябва да започне много по-рано, за да може резултатите от него да бъдат обработени заедно с тези в страната. 

"Но този въпрос трябва да бъде отправен към законодателя, така че не мога да се ангажирам в какви срокове може да се случи", заяви Андреев.

"У нас активна регистрация в законодателството не е предвидена", посочи и директорът на ГРАО Иван Гетов

Следващата тема бе тази с мобилните урни за поставените в задължителна изолация заради COVID-19 лица. И тук председателят на ЦИК изтъкна, че трябва да има законодателна промяна, защото, както е известно, сега с мобилни урни могат да гласуват само гражданите с трайни увреждания, като карантинираните заради коронавируса не влизат в тази хипотеза.

По-дълъг ден за гласуване? И сега може, но...

По отношение на предложенията за удължаване на изборния ден, който да започва в 5 ч. и да приключва евентуално в 21 ч., с цел избягване на струпвания в секциите, Андреев припомни, че и сега има възможност за удължаване на изборния ден, но това става след предварителна заявка от кмета или от районната избирателна комисия за съответния регион. Посочи, че ако трябва да има решение на национално ниво, това пак трябва да мине през Народното събрание, тъй като часовете са записани изрично в него.

Относно по-високите възнаграждения за членовете на секционните комисии, за да се направи работата атрактивна, особено в условията на пандемия, от ЦИК посочиха, че това е възможно, но все пак зависи от план-сметката за изборите.

Машините - представителна извадка

Големият въпрос за държавния глава днес обаче беше машинният вот. Както е известно, за вота ще имаме 9600 машини, 100 от които няма да влязат в употреба в изборния ден, а са предвидени за тестване, обучения и др.

Представителите на трите държавни агенции, които на практика трябва да ги сертифицират и одитират (макар нито една от тях да не е сертифициращ орган), увериха Радев, че отдавна работят в тясна колаборация. Разработили методика - стъпила на подход, който би избрал един орган за сертификация - по определени международни и европейски стандарти. В същата тази сертификационна схема е изрично записано, че тя трябва да бъде публично достъпна, респективно и методиката. И това ще стане още другата седмица.

Ще се проверяват обаче една или повече извадки от продукта, а не всички 9600 машини - за да се получи представителна извадка.

"Нашата задача не е да удостоверяваме съответствието на всички 9600 устройства. Това е практически невъзможно - нито като време, нито като ресурс", посочи Ивелин Буров, председател на агенцията по стандартизация.

"Очакваме от вас да разсеете всички спекулации и съмнения, че в хардуера и софтуера може да има нещо предварително заложено. На вас разчитаме. Машините са начинът да се справим с недействителния вот в България, който два или три пъти понякога надвишава международните стандарти. Това е много важно - да са сигурни хората, че дори да има някакви машинации, вие сте ги хванали", подчерта Радев.

Независим поглед над машините - възможно е

Той постави и въпроса с допускането на неправителствения и частен сектор до процеса на удостоверяване на съответствието на устройствата. Такова официално поискаха миналата седмица с писмо до ЦИК от "Демократична България". Тук Андреев посочи, че въпросът ще бъде обсъден и сподели лично мнение - че това е възможно и също би допринесло за повишаване на доверието в процеса.

Радев постави и въпроса с това може ли да се сверят контролните хартиени отрязъци с електронната памет на машината - за съответствие. Като според него това трябва да се направи в края на изборния ден. От ДАЕУ отговориха, че е предвидено този процес да се се направи при тестването преди вота, но държавният глава настоя за проверка и след гласуването.

"Това е въпрос, който към момента не е обсъждан, но ще го обсъдим", обеща председателят на ЦИК.

Последен думата взе Радев - за да "размаха пръст" на управляващите:

"Преди една година трябваше да започне този проце, изпълнителната власт не се яви - протакаше, после прехвърли отговорността на вас.

Да се мисли и за алтернативни методи - гласуване по пощата в чужбина - ние не можем повече да бягаме от тази тема.

Електронното гласуване - не искам даже да повдигам тази тема, защото тя дори отпадна от закона. Имаше пилотен проект, за него бяха изразходвани някакви средства...

21-ви век, ЕС - не можем да лежим само на традиционните методи в нашето законодателство."