Предварително планиране, план Б при атака или срив, прозрачност при одита и сертифицирането, предотвратяване на зависимостта на Централната избирателна комисия (ЦИК) от доставчика на машините и обучение предвид това, че около 3,5 милиона души за първи път ще се срещнат с тях.

Това са част от препоръките, които Фондация "Конрад Аденауер" и фондация "Софийска платформа" отправят към институциите в България, за това как да организират внедряването на машини за гласуване в българския изборен процес. Двете организации са привлекли едни от най-добрите експерти, които работят по законовата рамка, планирането и одитирането на технологиите в изборите, за да изготвят тези препоръки. Клуб Z разполага с документа.

Както е известно, на парламентарния вот следващата пролет трябва да има машина във всяка секция с над 300 избиратели, като на 7 декември изтече крайният срок за подаване на оферти по търга за доставката им. Кандидатстваха осем компании. Обществената поръчкка е за закупуването на 9600 машини за 9500 секции.

Докладът на двете авторитетни организации започва с кратък анализ на ситуацията у нас. Посочва се, че ЦИК е експертен орган, но страда от липсата на реален капацитет по отношение на планирането и внедряването на технологиите за гласуване. Описва се накратко и сагата с машинния вот у нас - от първоначалната идея да се гласува с тях през 2013-а, през експериментите, до решението миналата година да се гласува изцяло машинно и отмяната на това решение тази година, като се посочва, че последното се случи по-малко от 7 месеца преди вота. Нестабилността на решенията по отношение на машините през последните две години, както и промяната на правилата толкова близо до датата на изборите, може да доведе до несигурност у гласоподавателите за това как точно се гласува - смятат експертите.

Припомняме, че след като бе решено да гласуваме само с устройства, изключвайки добре познатата ни хартиена бюлетина от процеса, тази година управляващите решиха да я върнат. Така сега ще се гласува хибридно, по избор.

В доклада се посочва също така, че за шест години опит с машинното гласуване, една компания е спечелила всички търгове за доставка на устройствата ("Сиела норма", б.р.), като тя отговаря не само за тази доставка, но и за логистиката, транспорта, обслужването, обученията на служителите и т.н. "По този начин компанията не само се превръща в домининанта на пазара, но и започва да играе решаваща роля в произвеждането на изборите", предупреждават "Конрад Аденауер" и "Софийска платформа".

Двете фондации очертават осем препоръки към българските власти.

Одит и сертифициране

Първата препоръка в доклада касае одитът, сертифицирането и тестването на машините. Това се очерта като сериозен проблем на последния вот, след като се оказа, че няма институция у нас, която да го извърши. След всички молби на ЦИК до институциите накрая с тази задача се нагърбиха Софийският университет и БАН. С последните изменения в закона тя бе вменена на Държавна агенция "Електронно управление" и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - въпреки възраженията им.

В доклада се посочва, че в ситуация, в която доверието в изборния процес е било подкопано, властите трябва да предприемат специални мерки по отношение на сертифицирането и тестването на машините, за да изградят това доверие. Припомня се и стария опит с машините, от който властите би следвало да са научили урока си - липсата на публичност при сертифицирането. Затова сега се препоръчва: България да повиши нивото на доверие в институциите, които ще бъдат ангажирани с този процес. В него да участват повече заинтересовани страни, които може да са както публични, така и частни субекти. Властите може да потърсят и международна подкрепа. Би било добър подход да бъдат включени и външни лица, скептично настроени към този процес.

Трябва да се има предвид и че процесът по сертифициране и тестване на машините не опира само до технологиите. Често пъти при избори, при които технологиите работят чудесно, се наблюдава провал по отношение на логистиката, обученията, персонала, посочват още експертите и на това също трябва да се обърне внимание. На последно място пак се призовава за пълна прозрачност с оглед на кратките срокове.

Втората препоръка е за ясни спецификации, по които да се извърши одитирането и сертицифирането на системите. Посочва се че тези спецификации трябва да отговарят на препоръките на Съвета на Европа относно е-гласуването, така че властите трябва да разработят технически критерии както за хардуера, така и за софтуера, което ще гарантира контрол на какчеството. 

План Б

Понякога дори и сертифицирането да е направено по всички правила, това не води до желаната прозрачност и повишаване на доверието. Една от причините е клаузите за поверителност в договорните отношение между доставчика и сертифициращия орган, отбелязват още двете организации. Затова от препоръчват да се вземат предвид препоръките на Съвета и тези условия да бъдат публично обявени преди самия процес по сертифицирането..

"Вероятността от срив на технологията не може да бъде изключена. Необходимостта от план при такива непредвидени обстоятелства не трябва да се разглежда както предсказание, че такъв срив ще се случи. Затова всички политически участници трябва да се обединят около мерки, които да гарантират успешен завършек на изборния процес", посочват още "Конрад Аденауер" и "Софийска платформа". 

В българския случай това трябва да бъде направено на няколко нива. Правната рамка трябва да задава ясен алтернативен сценарий за всяка една стъпка от процеса - от самата инициатива за машинно гласуване до възможните несъответствия между машинното и ръчното броене. Трябва да има и план Б по отношение на логистиката, както и план за действие на изборната администрация, в т.ч. членовете на секционните комисии, в случай на срив. 

В нашия случай резервни машини не са предвидени и властите разчитат на това, че при срив на машината избирателите ще продължат да гласуват с бюлетини. Разликата от 100 бройки между поръчаното и броя секционни избирателни комисии, в които ще има устройства, е за тестове, обучение и т.н.

Риск от зависимост на ЦИК

Експертите настояват и за "спешни мерки за предотвратяването на зависимостта на ЦИК от доставчика на машините и нуждата от изграждане на капацитет в институцията".

Внедряването на технологиите изисква специални умения и познания от страна на администрацията, като много често властите предпочитат да търсят помощ отвън, в т.ч. от частни организации, за да компенсират липсата на тези умения. Опасността в случая е ЦИК да стане твърде зависима от доставчика на машините и останалите външни участници и може да загуби "собствеността" върху целия процес по организирането на изборите, смятат двете организации. 

Затова се препоръчва изграждането на капацитет в постоянно действащия изборен орган по отношение на технологиите и логистиката, която ги придружава. Без такъв напацитет на ЦИК ще й бъде трудно да наблюдава и контролира всички стъпки по внедряването на машините. Това е единственият гарант за достоверността на изборните резултати, посочват експертите.

Първа среща с машините

Въпреки че голяма част от избирателите вече са се срещали с машините, потенциалният брой на тези, които за първи път ще гласуват с тях на парламентарните избори догодина е около 3,5 милиона души, са изчислили още "Конрад Аденауер" и "Софийска платформа". Затова трябва да има обучителна програма за това как се гласува с ясното съзнание, че в дългосрочен план ще се използват устройства. На избирателите първо трябва да се обясни какво да очакват от този метод на гласуване, което ще повиши и доверието в машините.

Хората трябва да знаят много добре и как да оперират с машината, защото често възникват проблеми, ако не знаят как.

На последно място: при гласуването с машини най-голямото предизвикателство остава гарантирането на тайната на вота. Има риск и от злонамерени атаки или от срив на технологията. Така че част от обучението на избирателите трябва да е и обясняването на тези рискове, което обаче трябва да върви заедно с решенията, които се предлагат при евентуалното възникване на такива проблеми.   

Във внедряването на технологиите в изборния процес участват широк кръг от хора с различни компетенции - IT специалисти, магистрати, политици и др., което изисква специално обучение. Една от най-важните групи е тази на съдиите, прокурорите, разследващите органи. От решаващо значение е те да са добре запознати с целия процес, в т.ч. по внедряването на машините, препоръчват още експертите.

Съгласие по датата на вота

На последно място, експертите отново говорят за детайлното планиране на процеса. Подчертават че на фона на това, че сроковете за въвеждането на машинния вот са кратки, би било добре политическите субекти да постигнат предварително съгласие за датата на парламентарните избори. Датата трябва да бъде съобщена възможно най-скоро, за да се даде възможност на ЦИК да организира възможно най-добре процеса, смятат те.

Преди ден президентът Румен Радев, който издава указ за датата, обяви, че изборите за ново Народно събрание ще се проведат на 28 март. Радев срещна критики поради факта, че конституцията позволява отлагането им с до два месеца, а все още има нерешени въпроси - основно как ще гласуваме в условията на COVID пандемия. И най-вече - как ще гласуват хората поставени в задължителна изолация, тъй като ако ще се използват мобилни урни това изисква ново изменение в Изборния кодекс, както и сериозна логистика.

Съгласие за избори на 28 март между основните политически субекти няма.