На 18 март инициативна група на независимия сектор в културата публикува петиция, в която настоява за продължаване на предприетите от Министерство на културата мерки и програми в 2021 г. До момента петицията е подписана от над 180 човека от всички сфери на изкуството. Голяма част от подписалите се в коментарите си настояват за устойчивост в действията и политиките на министерството. 

Авторите на петицията алармират, че направените актуализации на правила и бюджети през 2020 г., както и създадените нови програми като тази за Визуални изкуства - първата по рода си от десетилетия, не са отразени при планирането на 2021-ва година. За база на отпуснатите бюджети и условия на изпълнение на програмите са взети показатели от 2019 г., които изобщо не отразяват актуалните проблеми и нужди на сектора.

Те споделят, че извървяният път на диалог с Министерство на културата през 2020 г. и направените вече стъпки за подкрепа не представляват само кризисна мярка, но са дългоочаквани решения. Те поставят началото на стратегически политики за развитие на сектора, които са очаквани от години.

Ако мерките и програмите не продължат през 2021-ва година, то те не биха изпълнили основните си цели. Това би представлявало “акт на безотговорност пред нуждите на всички работещи в сферата на културата и тяхната публика”, категорични са инициаторите на петицията.

Ето и основните им искания:

„Настояваме да осигурите реализацията на всички изброени по-долу програми и мерки, тъй като те са крайно необходими и стратегически важни за развитието на българската култура и изкуство в съвременността!

По-конкретно да:

  • продължите и финансово да обезпечите приетата през 2020 г. първа по рода си програма “Визуални изкуства”.
  • продължите работата на експертната група, целяща да направи необходимите законови и нормативни промени, за да се създаде очакваната от 30 години грантова програма за откупки, насочена към музеите и галериите. Очакваме, според обещаното от Министерство на културата, програмата да стартира през 2021 г. със свой собствен бюджет. 
  • актуализирате бюджетите на програмите за  “Театър”, “Танц” и “Музика” според реалните необходимости на сектора и тяхната оценка в бюджета от 2020 г.
  • завършите започнатата работа по двата регистъра: за свободни професионалисти и за културни организации, както и да планирате тяхното устойчиво функциониране и развитие.
  • гарантирате практиката на допускане на 25% административни разходи при всички програми по механизма, изработен през 2020 г.
  • въведете минимум за финансова подкрепа на проектно предложение над 60% от исканата сума. 
  • да осигурите гъвкавост при изпълнението на проектите подкрепени от НФК, като осигурите възможност за прехвърляне между бюджетните пера до 10% от сумата без писмено заявление - доказана добра практика в както в  останалите програми в Министерство на културата, така и в редица местни и международни донорски програми.”

Петицията можете да видите ТУК.