Националният строителен контрол е взел решение за спиране на строителството на хотела фантом в Синеморец, за който в серия от свои материали Клуб Z разказа, че е "заченат" при съмнителни обстоятелства: екоинспекцията одобрила строителството само на три вили, в община Царево има план за изграждането на ваканционно селище, но пък издала строително разрешително... за апартаментен хотел.

Това стана ясно днес от думите на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев, който е бил уведомен за решението от директора на ДНСК арх. Влади Калинов. Към момента от строителния надзор не са изнесли подобна информация.

Преди дни Министерство на околната среда и водите сезира Дирекция "Национален строителен контрол", обосновавайки се с факта, че РИОСВ-Бургас никога не е съгласувала изграждане на хотел на терена, намиращ се над плаж "Бутамята" в царевското село и са направили проверка на място в началото на месеца. Очевидно от ДНСК са реагирали бързо.

Както Клуб Z писа, всичко започва от инициативата на граждански активисти да изпратят искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до РИОСВ-Бургас и община Царево, след като забелязват, че хотелът от 10 000 кв. м РЗП се доизгражда. И резултатите от отговорите на институциите са повече от любопитни.

Екоинспекцията зявява, че през далечната 2004 г. с нея е съгласувано изграждането на три вили във въпросния парцел и тя дава зелена светлина - без извършване на процедура по ОВОС (защото не била необходима).

През октомври 2007 г. разпраща указания до всички общини, които попадат в обхвата ѝ, и касаят необходимостта от прилагането на оценка за съвместимост на всички планове, инвестиционни проекти и пр. - стари и нови, във връзка с последните тогава изменения в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Въпреки тези указания, два месеца по-късно, на 7 декември, община Царево, ръководена по това време от небезизвестния Петко Арнаудов, издава разрешения за строеж за обект "Апартаментен хотел - Блок 1" и за обект "Апартаментен хотел - Блок 2" за същия парцел и малко по-късно същия месец строителната площадка е открита. РИОСВ твърди, че в архивите й няма данни за това че трите вили изведнъж са станали хотел, съответно няма искания за извършване на нови екооценки на очевидно промененото инвестиционно намерение.

Любопитен е обаче фактът, че самата РИОСВ-Бургас признава как през 2013 г. с инвеститора е водена някаква комуникация.

През август 2013 г. (кмет вече е Георги Лапчев) възложителят - вече нов - "Аполония плюс" ЕООД (собственост на руския гражданин Александър Поправко), е зявил "промяна по време на строителството, свързана с фасадни промени, изменение на конфигурацията на централното тяло, изграждане на СПА център с покрит басейн и други вътрешни промени". В отговор през септември същата година екоинспекцията уведомява инвеститора, че въпросните заявени промени не попадат в обхвата на закона и екооценки не са необходими.

Тоест, РИОСВ би следвало тогава да е била наясно, че на мястото се строи хотел, а не одобрените от нея три вили.

Според подробния устройствен план (ПУП) за парцела той е предвиден за "ваканционно селище", което по дефиницията на закона представлява ен на брой къщи, свързани с обща инфраструктура. Планът е такъв и към днешна дата.

Искането по ЗДОИ до община Царево междувременно също е удовлетворено. Заявителите трябва да отидат на място да разгледат документите (администрацията на Царево няма навик да предоставя лесно достъп до обществена информация) - без право на копиране.

И така, преди ден в сградата на общината отива да чете инж. Николай Найденов - геодезист и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. От предоставените му документи става ясно, че в общината разполагат с информация за "ваканционно селище". Въпросното селище е имало и одобрена виза за проектиране, но в един момент инвеститорът внася проект за хотел и както стана ясно - той е бил одобрен, строителните разрешителни - издадени, строителната площадка - открита. Документи общината пази и за внесените от възложителя поправки по хотела - същите, стигнали все пак до РИОСВ през 2013 г.

По думите на геодезиста и допусканията в самия ПУП са нередни - увеличена е плътността на застрояването, а и видимо от построеното, сградата не е с кота корниз 10 м, а по-висока. Съвсем отделен пък е въпросът, че местността "Поляните" попада в границите на Природен парк "Странджа". Според ЗЗТ за всяко едно изменение трябва да има съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони. Любопитен факт е и скоростта, с която през 2004 г. е бил сменен статутът земята от земеделска - само за три седмици. 

Дейностите в местността "Поляните" са и обект на проверка, разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП) и хотелският комплекс - "три вили", също е станал част от нея - след като на 2 юли т.г. РИОСВ е направила инспекция на място.

Проверката на плановете в границите на парка пък бе разпоредена от ВАП миналата година след скандала с предвижданията за "Поляните" - когато стана ясно, че община Царево е дала зелена светлина за 32 потенциални строежа. Стигна се до абсурда и прокуратурата да проверява... прокуратурата относно нейни действия по изграждането на вилата на столичен архитект, която е пред завършване. 

Към момента не е известно да има резултат от активността на държавното обвинение, въпреки личните туитър заявки на главния прокурор Иван Гешев, че морето трябвало да бъде спасено от бетона.