Във връзка с публикация в информационния сайт Клуб „Z“ от 20.10.2021 г., озаглавена „Голямото спане покрай „Вера Су“, Ви информираме, че представените от журналиста Асен Георгиев факти относно действията на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ към ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) по време на засядането на кораб „Вера Су“, не отговарят на истината.*

 

Фактите са следните:
 
- На 20.09.2021 г. в 04:00 ч. дежурен оператор от системата за управление на трафика в СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ към ДППИ установява, че моторен кораб „Вера Су“ вече е навлязъл в задължителния коридор от системата за разделно движение (част 1), който трябва да следва, но достигайки до средата на разрешената полоса все още не е направил необходимия поворот към кръговото движение южно от н. Калиакра. Поради близостта на брега до границата на тази полоса операторът незабавно (в 04:00 ч.) започва да сигнализира на кораба, но не получава отговор на повикванията. В същия момент от негова страна е уведомена Гранична полиция, чиито оператори също правят опити да се свържат с кораба. Уведомени са и всички останали заинтересовани служби, съгласно установените процедури. Опитите за връзка с кораба с всички щатни средства продължават до неговото засядане в 04:15 часа и след това до установяване на връзка.
 
- В 05:10 ч. СПД „РКТ – Черно море“ успява да осъществи контакт на 16 канал с плавателния съд. Получена е информация от капитана, че „Вера Су“ е заседнал на 15 м от брега, към момента няма пострадали и няма разлив.
 
Движенията на корабите и радио комуникациите се записват от Информационната система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването с времеви маркери и посочената по-горе информация е надлежно документирана и доказуема. Същата е предоставена на компетентните органи.
 
----
* Публикуваме правото на отговор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ без редакторска намеса.