Министерството на образованието и науката предвижда да обнови материалната база на 415 образователни институции с близо 163 млн. лв. по европейски програми и със средства от националния бюджет, става ясно от справка на министър Николай Денков (ПП), предоставена по питане на депутата Ивайло Мирчев (ДБ).

110 768 000 лв. за ремонти на 102 училища са по програмата "Региони в растеж". С близо половината от тях ще бъдат ремонтирани учебните корпуси на 92 гимназии. Около 16 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяване на работилници и лаборатории за професионално обучение, а други 9 млн. лв. ще бъдат изразходвани за купуване на специализирано оборудване на училищата. 7,2 млн. лв. ще отидат за ремонти в общежитията към 13 професионални гимназии, а 8 училища ще получат изцяло нови физкултурни салони за 4,6 млн. лв. Също толкова пари са отпуснати за ремонти на спортните зали в 59 гимназии, а 65 училища ще получат нови физкултурни площадки на открито за 6,2 млн. лв.

Всички 102 училища ще са с достъп на трудноподвижни ученици, като ще бъдат построени асансьори между етажите там, където конструкцията на сградите позволява. 

Отделно националният бюджет отделя 52 143 391 лв. за текуши ремонти в  118 държавни и  191 общински училища плюс 4 детски градини. 

Оказва се, че Министерството на образованието и науката няма данни за състоянието на сградния фонд на образователните институции, тъй като 3684 от всички 3956 са общински т.е. сградният фонд се поддържа от общините. Те обаче могат да кандидатстват за финансиране по проекти от държавата. 

Ремонтите на училищата са приоритет на настоящето правителство, с което то продължава и политиката на предишния редовен кабинет на Бойко Борисов, който усилено ремонтираше училищни сгради и физкултурни салони, които после бившият премиер откриваше тържествено.