Плажовете на Царево наистина се оказаха "надуваеми". Разбирай - надути откъм площ и дължина, на места с над 300%, при изготвянето на дълго чакания, но и дълго забатачвания Общ устройствен план (ОУП) на общината. 

Това става ясно от справка, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от гражданския активист Борислав Борисов, предоставена на Клуб Z.

Както вече писахме, преди две години бе представен поредният проект за ОУП на Царево, изготвен от "Форум Александрови". Но и той, както и предходните планове, бе подложен на безмилостна критика - заради прекомерното и необосновано застрояване, в т.ч. в границите на Природен парк "Странджа".

Посочени бяха и нереални числа, граничещи с абсурда  - като например, че от общо 69,25 км брегова ивица 52,47 км били заети от пясъчни плажове. В същото време според официалната информация и на община Царево, и на областната управа, по протежението на морския бряг в общината са се оформили 16 плажни ивици с обща дължина 9184 м - или 9 км.

Големината на ивиците пък реферира към една наредба, която указва, че на човек трябва да се падат по 8 кв.м. на плажа. С други думи - по-голяма ивица - повече почиващи - респективно - повече строителство, за да ги поеме.

И покрай това се появиха питанките - има ли изкуствено завишаване на площта на плажната ивица, волно или неволно. Т.нар. надуваеми плажове.

През изминалите две години от "Форум Александрови" и от възложителя на поръчката за изготвянето на ОУП - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, казват, че още се обработват постъпилите становища на граждани и организации - над 1000 на брой. И за това време планът буксува. Миналия месец обаче бе организирана среща от инициативата "Зелени закони" между архитектите, представители на държавата, на общината и на неправителствения сектор - всички, имащи отношение към ОУП. На нея от "Форум" се оплакаха, че нямат актуални данни - нищо, че голяма част от тях са публични. МРРБ пък се оправда, че не може да контролира какво подават като информация останалите институции, дори някои от тях, като Кадастъра, например, да са му подопечни. Така никой не се ангажира със срок кога този план ще види бял свят. А той слага в ред всички дейности, в т.ч. продължаващата урбанизация.

Борисов обаче е поискал справка от Кадастъра за всички плажове на територията на общината, за да онагледи очевидните разминавания в проекта на фирмата. Същата справка, каквато би трябвало да е дадена и на архитектите, тъй като според АГКК тя отразява приетите специализирани карти и регистри за периода 2012-2015 г., а договорът с "Форум" е сключен през 2015 г.

И се натъкнал на ред несъответствия. Ето и някои от тях:

АГКК официално потвърждава, че плаж "Силистар-Резово", какъвто се бе появил в проекта за ОУП, не съществува. В документите, получени по официален път, няма наличие на такъв плаж. Според "Форум Александрови" фиктивният плаж е с обща площ от 61 270 m², а дюните на територията му са 22 725 m².

И не само. По отношение на плаж "Ахтопол-север" има 314% увеличена дължина на бреговата линия - 1223 метра по данни от кадастъра срещу 3841 метра по "Форум Александрови". С над 75 на сто пък е увеличена обща площ на целия плаж. 118 083 м² по данни от кадастъра и 207 537 м² по сметки от данните на авторите на проекта за ОУП. С 86% пък е увеличена активна плажна площ - 56 118 м² /104 370 м² .

Плаж "Лозенец-юг": 5864 м² изцяло каменист плаж, според данни от АГКК, е представен от "Форум Александрови" като 100% пясъчен плаж.

Идентично е положението с плаж "Резово-Кастрич" - 2755 m² изцяло каменист плаж според кадастъра е 100% пясъчен плаж за  проектантите.

Има и редица други несъответствия. Цялостното анализиране на данните, получени от кадастъра, показва и друго смущаващо разминаване. Въпреки, че проектантският екип е добавил 22 725 m² дюни в несъществуващ плаж в района на "Силистар" сметките показват, че дюните в проекта за ОУП са с 61 828 m² по-малко от тези посочени в кадастралните данни, посочва Борисов. Активната плажна площ пък документално се е увеличила със 172 724 m².

"Това фиктивно увеличение, според нормативите на Наредба №7 на МРРБ (8 m² плаж/посетител), оправдава бъдещо застрояване за 21 590 души в крайбрежните населени места", изчислява активистът.

В добавка - според архитектите "вилните зони имат собствен рекреационен капацитет и те не се отчитат при сравнението с капацитета на плажовете". В цитираната наредба обаче е посочено, че вилните зони влизат в териториите за изчисляване на рекреационен капацитет.

По закон, до 1 януари 2023 г. всички общини в България трябва да имат изготвени общи устройствени планове. Този срок неминуемо бива удължаван от парламента, защото никога няма изгледи да бъде спазен. Половината общини в страната още нямат планове. Междувременно обаче строителството "на парче" тече с пълна сила.

Затова гражданските и екоактивистите настояват за разтрогване на договора с "Форум Александрови" и възлагането на нова фирма да изготви ОУП на Царево, или поне за отразяване на обективните данни в проекта.