Единият от двамата адвокати на Цветан Василев - Константин Симеонов направи интересно искане днес - години след старта на прословутото дело "КТБ" за фалита на банката през 2014 г.

Повод бе закриването на Специализирания наказателен съд (СпНС) от 27 юли т.г. ,а конкретно Симеонов посочи реда, при който кандидатстват, одобряват се и се кълнат съдебните заседатели.

"Нястоящият съдебен състав не може да продължи да разглежда това наказателно дело, защото според НПК делото се разглежда от един и същи състав. А когато някой не може да участва и се налага да бъде заменен, заседанията започват отначало", настоя той.

Според Симеонов тримата заседатели, които участват в състава с председател съдия Виржиния Петрова, в момента се явяват с прекратен мандат и не могат да продължат да участват в делото.

Той цитира реда, според който се избират съдебни заседатели - набиране на съответни кандидати, решение на общинския съвет. И накрая те се утвърждават от общото събрание на по-горния съд - в случая това е също закритият Апелативен спецсъд, когато съществуваше.

Според Симеонов, след като тези две институции престават да съществуват, същото се отнася и за правомощията на избраните специално за тях съдебни заседатели.

Т.е.. - не е спазен редът за тяхното избиране съгласно общите разпоредби на Закона за съдебната власт.

"В конкретиня случай съдебните сзаседатели са с прекратен мандат. Не е възможно тези съдебни заседатели да продължат да работят в съд, в който не са били избирани, в случая – Софийски градски съд", каза той.

Според защитника ще се наложи промяна на съдебния състав, което е недопустимо и съответно - делото трябав да започне отначало (хиляди страници е само резюмето - диспозитив на обвинителния акт, написан по прословутото дело от Иван Гешев навремето. Съдът го чете месеци наред и не успя да го довърши, защото мнозинството на ГЕРБ тогава специално промени закона - така че да не се чете цялото обвинение, б.а.).

Според защитника делото трябва да бъде занулено и да бъде предадено на председателя на СГС за ново разпределение.

От името на прокуратурата Наталия Станчева напомни, че по повод питането за закриването на специнституциите, има решение на КС, в което конституционните съдии са се произнесли, освен по всичко друго и по статута на съдебните заседатели.

"Предвид факта, че СГС е правоприемник на активите и пасивите на СпНС, в контекста на статута на съдебните заседатели, мандатът име се прекратява с влизане в сила на закона, с изключение на тези производства - и това дебело е подчертано, по които е проведено разпоредително заседание."

Това напомни прокурорката и поясни, че КС е счел, че мандатът им продължава в СГС.

Симеонов намекна, че питането до КС е било на главния прокурор Гешев, което пък обвинителката нарече „заяждане на дребно“, защото няма значение по чие питане е конституционното дело.

В крайна сметка съдия Виржиния Петрова защити състава си.

Тя напомни, че КС приема, че градският съд е правоприемник на специализирания. И тази разпоредба не е противоконституцинна, като няма пречка в прехвърлените дела да вземат участие съдебните заседатели до приключване на казуса в тази съдебна инстанция.

Петрова постанови, че искането е неоснователно и го оставя без уважение.

Днес делото продължава с разпит на едва петия свидетел от общо 480 и хиляди страници с имена и документи.