"Създадохте си апаратчици... Нито един не е от топ съдиите, които хората познават."

Това са само два от фейсбук отзивите след вчерашния избор за шестима членове на Съдийската колегия в новия Висш съдебен съвет. Той стана факт в неделя, защото нито един от членовете на получи 50% от гласовете на първи тур. Например в предишия съвет такъв имаше - Цветинка Пашкунова бе безапелационно избрана на първи тур, без да се задейства правилото за "дузпи".

Този ВСС има и други разлики. Например в предишния "шефове" - или класическа съдебна номенклатура, в съдийската колегия имаше само двама. От тях избран от самите съдии бе само един - Боряна Димитрова от Бургас (която после напусна). Стефан Гроздев - вечен и.д. председател на Софийския апелативен съд, също е в действащия Съвет, но той бе пратен там от ДПС през парламентарната квота. 

Факт е още, че от избраните съдии - само шефове и зам.шефове от Ямбол, Варна, Пловдив, Хасково Велико Търново и една от София от районния съд, никой не е име в професията, прочуло се с острите си мнения или търсен авторитет за коментар по дадени правни (или обществени!) въпроси.

"Послушковци!" - за да сме честни, така ни каза днес един виден представител на опозиционерите сред съдиите, пожелал да не посочваме името му. 

Но може би по-тъжната новина е и друга: че в надпреварата имаше 0 кандидати от върховните съдии или от апелативните. Нещо, което би могло да се обясни при "шпицкомандата", в която е превърната прокуратурата, но за съда говори само тежки неща. При това много тежки...

Някои от нашите събеседници припомниха нежеланието на Съвета да съгласува системата за електронно гласуване i Министерство на електронното управление. Такъв призив имаше от министър Божидар Божанов, дни преди гласуването - ВСС се обърка, прие да обсъди точката, после прегласува и я изхвърли - въобще не я обсъжда.

"За съжаление това поставя под въпрос самия избор. Притесненията ми, поради които поисках това съгласуване, са свързани с технически детайли, в които няма да навлизам сега, но включват достъпа до базата данни, интегритета на данните в базата данни и възможността за гласуване от името на друг магистрат, заради еднофакторната автентикация, заложена в наредбата на ВСС", написа министърът в оставка. -  С нежеланието си да изпълни изискването на закона, този Висш съдебен съвет за пореден път подчерта сериозните проблеми в управлението на съдебната система."

Ето и някои отзиви, които днес Клуб Z събра. Избрахме съдии или представители на НПО с възможно най-близък поглед, но които са известни със своята непримирима и често остра позиция - винаги срещу това, което сме свикнали да наричаме статукво в системата.

От години процесите на ерозия в съдийската общност целенасочено възпитават култура на безразличие и фаворизират кариерните амбиции

 Калин Калпакчиев, съдия от САС, бивш член на ВСС

Кампанията на избор на членове на ВСС от съдийската квота е отражение на обективното състояние на професионалната общност. От много години процесите на ерозия в съдийската общност целенасочено възпитават култура на безразличие и фаворизират кариерните амбиции пред качеството на правосъдието.

Съществуващият модел на ВСС е в противоречие с Конституцията - от кадрови орган, Съветът постепенно акумилира непропорционално много власт, а това допълнително обезмисля идеята на съдийско самоуправление.

В този смисъл мисля, че доброто управление на съдебната система няма да се получи без обмислена и сериозна промяна на самия модел. Съдиите трябва да говорим и обсъждаме как правосъдието да бъде по-добро за хората, а не как да осигурим собствения си професионален комфорт. 

Всеки нов ВСС е по-лош от предишния

 Петко Петков, съдия, бивш зам.министър на правосъдието:

"Вижда се, че българските съдии в значителна степен са заложили на регионалното представителство и така районът на София, където са концентрирани близо половината от съдиите в България остава почти непредставен. Това обаче не е най-важното. През 2017 голяма част от колегите заложиха на гласуване с хартиени бюлетини, тъй като ВСС тогава не успя да разсее съмненията за надежността на електронната система. Тези съмнения впрочем не бяха разсеяни и сега.

А ВСС от години се слави с "пробити" електронни системи.

За мен прави впечатление, че част от избраните нови членове в миналото са замесвани в сериозни скандали. Така например през 2013 година според изтекли в общественото пространство телефонни разговори един от вчера избраните членове говореше за осъществен тогава опит за манипулация на избор от прокурорската квота. Говореше за наши и ваши отбори и победи. Използвам това изказване като отправна точка за заключението, че разделението и различните "отбори" във ВСС няма да са в полза на администрацията на правосъдието. През последните 20 години всеки нов състав на ВСС е бил по-лош от преди и съм убеден, че този няма да бъде изключение.