За момента няма да има нова процедура за избор на генерален директор на БНТ, стана ясно след днешното заседание на Съвета за електронни медии. Причината - жалба на един от кандидатите за резултатите на провалилия се избор преди седмица.

Макар председателката на СЕМ Соня Момчилова да обяви още тогава, че ще започне нова процедура за генерален директор, на следващото заседание СЕМ трябва да обсъди последиците от жалбата и кога ще може да се процесът по избор да рестартира.

Осем бяха кандидатите на приключилия на 29 юни конкурс, сред тях по два гласа получиха Емил Кошлуков, Венелин Петков и Ирина Величкова, но за избор са нужни три гласа от 5-имата членове на Съвета.

Освен тях на конкурса се явиха още Сашо Диков, Сашо Йовчев, Василена Матакева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова.

В момента Кошлуков продължава да е изпълняващ длъжността директор на БНТ и след три дни - на 10 юли - ще е вече с изтекъл мандат. Процедурата на СЕМ ще отнеме над месец и половина - и това е ако бъде обявена на следващото им заседание след седмица. Кошлуков бе единственият кандидат, срещу когото имаше призив да не бъде допуснат въобще до избора, но СЕМ реши друго.