Кандидат за шеф на едно от най-важните съдилища в държавата - Административен съд-София град (АССГ), отива за проверка в Инспектората. Досега Инспекторатът бе пропуснал да се сезира изобщо по случая със съдия Добромир Андреев.

Иначе днес членове на ВСС дори предложиха очни ставки на Андреев и съдийки, които с името си твърдят, че ги е натискал как да решават определени дела. И не само... 

Конкурсът и малко предистория

Всичко това стана в рамките на обявения конкурс на Съдийската колегия кой да оглави АССГ - избор, чакан с огромен интерес и който не трябваше по принцип този състав да прави (защото е с изтекъл мандат). Важността на АССГ дори за неспециалистите може да се илюстрира най-малкото със скорошните произнасяния за фирмата, контролираща ГКПП-Капитан Андреево, или за "Брикел", свързвана с Христо Ковачки.

Поради здравословни причини обаче самият Андреев не дойде. Днес до ВСС се разходиха само другите две кандидатки за шеф на стратегическия съд - Красимира Милачкова и Милена Славейкова-Рукова.

Кой обаче е Андреев, за когото предварително се чува, че "мачът бил свирен" в негова полза - разказа в скорошен свой материал изданието Съдебни репортажи. Данните са предимно цитати от общото събрание на АССГ през март, когато се издигат кандидатурите.

След представянето на кандидатурите за нов шеф думата взима съдия Антоанета Аргирова. Тя казва, че свидетелство за качествата на съдията е професионалният му път. И посочва по отношение на съдия Добромир Андреев:

„Свидетелство за качества е и дадената препоръка от ВСС към този колега да хигиенизира личните си контакти заради обявени публично 33 разговора с Красимир Георгиев, останал печално известен като Красьо Черния и като неформалния кадровик на съдебната власт.

Свидетелство за качества е, че този същият кандидат, докато е в бил в Административен съд – София – град, си е позволявал натиск за конкретния резултат по дела, нещо, което още двама колеги могат да потвърдят“.

Скандалът „Красьо Черния“, както е прякорът на Красимир Георгиев, избухва през 2009 г., когато тогавашният член на ВСС Иван Колев съобщава, че „тъмничък човек с ланци“ от Плевен буквално предлага и продава административни постове на магистрати срещу 200 хил. лв. Оповестяването на тази информация проваля разследването на прокуратурата, а ВСС установява, че 32 магистрати присъстват в "тефтерчето на Красьо", сред които и съдия Андреев – по това време районен съдия във Варна. Тогава дори двама членове на ВСС "от тефтерчето" напускат поради морални съображения - нещо, нечувано в годините оттогава насам.

ВСС констатира, че между Георгиев и Андреев има 33 входящи и изходящи обаждания в период от един месец - 7 май до 6 юни 2009 г. Андреев не е наказан с мотив, че не печели конкурса за председател на РС – Варна, в който участва. Така за него разследването на ВСС приключва с обръщане на внимание да подобри хигиената на контактите си.

В изказването си на въпросното събрание съдия Боряна Петкова също насочва вниманието на колегите си към скандала с Красьо Черния и заявява, че името на съдия Андреев тогава е обсъждано „по повод неговите странни връзки с едно лице, за което се обсъждаше много в обществото, че кадрува и оказва влияние при назначаването на съдии в съдебната система“.

„Въпросните 33 входящи и изходящи обаждания... не знам как го възприемате вие, но аз с моите най-добри приятели не се чувам 33 пъти в рамките на един месец. Единствената причина, поради която той не е бил уволнен от съдебната система е това, че не е бил назначен на съответен пост, за който е кандидатствал, но пък му е обърнато сериозно внимание във връзка с хигиената на неговите контакти - припомна съдийката по повод странния късмет, който извадил колегата ѝ.

За мен контакти с хора от ъндърграунда не смятам за нормални и допустими и смятам, че това е въпрос на манталитет. Това, което се е случило през 2009 г., не смятам, че той е изчистил тези свои контакти“, посочва тя и казва, че не бива съдиите да си затварят очите за етичните и морални качества на този кандидат, които „са в разрез с Етичния кодекс на магистрата и в никаква форма не спомагат за неговата безпристрастност, чест и достойнство в обществото“.

Добавя, че ако съдиите предпочетат този кандидат, ще изглеждат в очите на хората по същия начин, „избирайки човек с абсолютно компрометирани качества“. Съдия Петя Стоила напомня, че Андреев е съдия от ВАС и пита би ли бил пръв сред равни, когато изначално не е такъв.

Изказванията са посрещнати остро от част от съдиите, които сочат, че това е „компроматна ситуация“ с „лични нападки“. „Смея да кажа, че за всеки от нас, ако някой поиска да потърси и разрови, ще намери компромати, поне по някои от делата, които сме гледали“, заявява изключително любопитно съдия Калина Пецова.

Подкрепя я съдия Елица Райковска с призив да не се води „компроматна война“. Изтъква забележителния аргумент, че дори и по наказателните дела имало давност.

- Не знам как можем да коментираме за морал... - заявява тя, а от залата се чуват реплики:

- За морал давност няма.

Включва се съдия Татяна Жилова, която както е известно, е и председател на Съюза на съдиите в момента.

„Потвърждавам думите на съдия Аргирова, че съдия Добри Андреев си позволява да указва, да се обажда и да ходатайства по дела и да изисква определен резултат. Това ли искаме?!? Помислете си добре…Никой, никога не си е позволявал такова неща“, сочи тя и изразява съмнение, че съдия Андреев си е подобрил контактите.

На мен специално няма да ми е приятно лицето на съда да бъде магистрат със спорна биография“, категорична е съдийката.

Правното издание специално изтъква, че всички съдийки - авторки на твърденията за натиск, са с безупречен авторитет.

Днешното развитие на нещата

Макар че случаят е разглеждан в комисия "Професионална етика" на ВСС във връзка със сегашния избор, "Съдебни репортажи" приравнява действията на ВСС тогава и сега със "замазване и замитане под килима на ключов въпрос, който застрашава репутацията на съда".

Затова днес, макар да се разбра, че съдия Андреев няма да се яви, думата взе Олга Керелска, която призова - въпреки успешното пробутване на казуса пред Етичната комисия, той да се изпрати за допълнителна проверка на Ипспектората на ВСС. И добави, че специално е питала - ИВСС не води такава проверка (например да се е самосезирал).

Нещо повече - Керелска каза че Етичната комисия на самия ВАС не се е възползвала от всички възможности - предложи, че ИВСС има право да предизвика "своеобразна очна ставка" или да използва "и други доказателствени средства".

"За да имат Съдийската колегия, както и обществото пълната увереност, че са положени всички усилия за изясняване на този случай", обобщи Керелска.

Подкрепиха я Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, а при гласуването - общо се събраха 8 "за" казусът да отиде в ИВСС.

Не помогна, че Драгомир Кояджиков (представител на БСП и на бившия Апелативен спецсъд) откровено подигравателно каза на Керелска, че вчера не е предлагала такова нещо и явно...

"... Узряло е тази нощ при вас това предложение."

На негова страна се изказа само и Боян Магдалинчев - че вече 3 пъти се занимавали с етичността на този съдия и няма какво повече да му се проверява.

Председателят на ВАС Георги Чолаков (чиито гласувания обичайно вече указат накъде ще се склони монолитното мнозинство в Съвета) обяви, че също ще подкрепи проверка. Само каза, че не е вярно, че етичната комисия на ВАС не е направила достатъчно – това били много деликатни отношения, защото са между съдии.