„Гугъл“ се ангажира да въведе промени в няколко от своите продукти и услуги, съобщиха от Европейската комисия.

Целта на американската компания е да приведе допълнително практиките си в съответствие с правото на ЕС. Главната причина е липсата на прозрачност и ясна информация за потребителите.

Решението е резултат от диалог, започнат през 2021 г. с Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП), координиран от ЕК и ръководена от органа на Нидерландия за защита на потребителите и пазарите и белгийската генерална дирекция за икономическа инспекция. „Гугъл“ се съгласи да предприеме действия по проблемите, посочени от органите, и да въведе промени в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights.

Поетите задължения

„Гугъл“ се ангажира да ограничи способността си да прави едностранни промени, свързани с поръчките, що се отнася до цената и отмяната. Компанията ще създаде адрес на електронна поща, предназначен само за органите за защита на потребителите, за да могат да подават сигнали и да искат бързо премахване на незаконно съдържание.

Компанията също така се съгласи да въведе редица промени в практиките си.

Ангажиментите за Google Flights и Google Hotels

Да дава ясна информация на потребителите дали сключват договор пряко с „Гугъл“ или той действа просто като посредник.

Да посочва ясно използваната референтна цена, когато на платформата се рекламират отстъпки, както и факта, че отзивите в Google Hotels не се проверяват.

Да приеме същите ангажименти за прозрачност като другите големи платформи за настаняване, що се отнася до начина, по който представя информация на потребителите, например за цените или наличността.

Ангажиментите за Google Play Store и Google Store

Да предоставя ясна преддоговорна информация за разходите за доставка, правото на отказ и наличието на възможности за ремонт или замяна. „Гугъл“ ще улесни достъпа до информация за компанията (например юридическо наименование и адрес) и ще осигури възможности за директен и ефективен контакт (например със служители по телефона).

Да поясни как да се разглеждат версиите на Google Play Store в различните държави и да информира разработчиците за задълженията им съгласно Регламента за блокирането на географски принцип да направят приложенията си достъпни в целия Европейски съюз. „Гугъл“ трябва да даде възможност на потребителите да използват платежни средства от всяка държава от ЕС.

Следващи стъпки

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП) ще наблюдава активно изпълнението на тези ангажименти. Националните органи ще наблюдават и налагат спазването на правилата, когато е необходимо. От ЕК припомнят, че съществува една практика на „Гугъл“, която все още не е в пълно съответствие с Регламента за блокирането на географски принцип. При нея дружеството прилага технически ограничения за използването на приложенията, които по принцип биха били налични в държавата, където потребителят се намира временно. ОТ „Гугъл“ се обосноваха, че потребителите могат да сменят държавата си на пребиваване веднъж годишно, за да имат достъп до местните приложения и игри в друга страна членка. Тази промяна може обаче да доведе до загуба на придобито съдържание и на наличен кредит, което се счита за нарушение на споменатия регламент.