Европейската комисия предлага страните членки на ЕС временно да намалят данъците и да предоставят помощ за няколко ключови производства, сред които на батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи.

Това съобщи днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Тези производства водят до намаляване на замърсяването на околната среда.

ЕС би могъл веднага да допринесе с 250 милиарда евро за развитието на чистата икономика, допълни тя.

Предложението е част от Индустриалния план за Зеления пакт, представен от Комисията днес. Той включва Законодателен акт за индустрия без емисии. Целта на Акта е засилване на конкуретноспособността на тази индустрия в Европа и подкрепа на бързия преход към климатичната неутралност.

Преходът към индустрия без емисии е необходим на фона на високите цени на енергията, дължащи се на руската агресия в Украйна.

Опростена регулаторна среда

Целта на Акта е да бъдат идентифицирани целите за капацитета на индустрията без емисии и осигуряване на регулаторна рамка, гарантираща бързо разгръщане, както и опростено и ускорено издаване на разрешителни за проекти в тази сфера.

Тази рамка е и първият стълб от Индустриалния план. Тя ще бъде допълнена от Законодателен акт за ключовите суровини. Той трябва да гарантира достатъчно голям достъп до суровини като редкоземните материали, които са жизнено важни за производството на ключови технологии. Друго допълнение към рамката ще бъде и реформата на пазара за електричество, чиято цел е облагодетелстване на потребителите от по-ниските цени на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Урсула фон дер Лайен изтъкна, че пре 2022 г. ЕС е устоял на опита на Русия за изнудване с доставките на енергоизточници. Тя цитира данни, според които Съюзът е успял в последните месеци да произведе повече ток от ВЕИ, отколкото от газ.

По-бърз достъп до финансиране

Това е вторият стълб на Индустриалния план. Той трябва да ускори инвестициите и финансирането на производството на чисти технологии в Европа. В рамките на политиката на конкуренция Комисията иска да гарантира равни условия на страните членки и те да могат да предоставят необходимата помощ за ускоряване на зеления преход. По тази причина Брюксел ще направи консултации с държавите от ЕС за изменения във Временната рамка за държавната помощ при криза и преход. Ще бъде преразгледан и Общият регламент за изключения.

ЕК ще улесни използването на европейските фондове за финансиране на иновациите в чистите технологии, производството и разгръщането им.

Подобряване на уменията

Третият стълб ще бъде фокусиран върху факта, че зеленият преход може да засегне между 35 и 40 на сто от работните места. Затова трябва да бъдат развити умения, необходими за добре платена и качествена работа.

ЕК ще предложи създаването на академии за индустрия без емисии. Там ще се прилагат програми за квалификация и преквалификация в стратегическите индустрии.

Открита търговия за устойчивите вериги на доставки

Четвъртият стълб се основава на глобалното сътрудничество и приспособяване на търговията към зеления преход. Това ще става чрез прозрачна конкуренция и открита търговия на базата на ангажименти с търговските партньори на ЕС и работата на Световната търговска организация (СТО). С тази цел Комисията ще продължи да развива мрежата на ЕС за споразумения за свободна търговия и други форми на сътрудничество с партньорите, за да бъде подкрепен зеленият преход. Ще бъде проучена и създаването на Клуб на ключовите суровини, чрез който потребителите и богатите на залежи страни да гарантират сигурността на глобалните доставки. Ще се проучи и създаването на индустриални партньорства за чисти технологии и индустрии без емисии.