До 2030 г. най-малко 10 на сто от потребяваните годишно в ЕС суровини от стратегическо значение трябва да бъдат добити на негова територия.

Това се казва в предложения днес от Европейската комисия Законодателен акт за суровините от критично значение. Той бе представен от зам.-председателя на ЕК Валдис Домбровскис и еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон.

Поне 40 процента от годишно консумираните в ЕС стратегически суровини трябва да бъдат преработени, а поне 15% - рециклирани.

А не повече от 65% от всяка отделна годишно потребявана суровина на какъвто и да било етап от преработката може да бъде от една отделно взета страна.

Всичко това трябва да бъде постигнато до 2030 г. Чрез тези мерки ЕС се надява да гарантира сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение за европейската индустрия.

Освен за зеления и цифровия преход, те са необходими за отбранителната и космическата индустрия. Тези суровини ще засилят дългосрочната конкуренция. Те ще допринесат и за увеличаване на стратегическата автономия на ЕС.

Суровините от критично значение представляват началото на много индустриални вериги за доставки. По тази причина глобалното им търсене непрекъснато се увеличава.

Редкоземните минерали са ключови компоненти на постоянните магнити, използвани във вятърните турбини;

Литият, кобалтът и никелът се използват за производството на батерии;

Силицият се използва за полупроводници.

Търсенето на суровини от критично значение ще нарасне през следващите години.

До 2030 г. търсенето в ЕС на литиеви батерии, задвижващи електромобилите, ще се увеличи 12 пъти, а до 2050 г. - 21 пъти;

До 2030 г. търсенето в ЕС на редкоземни метали ще скочи 5-6 пъти, а до 2050 г. - от 6 до 7 пъти.

Зависимостта на Европа

ЕС е силно зависим от суровините от критично значение от редица трети страни. Заедно с растящото глобално търсене заради превинаването към цифрова и зелена икономика това прави веригите за доставки уязвими.

63% от кобалта в света, използван за батерии, се добива в Демократична република Конго, а 60% се рафинират в Китай;

97% от магнезия в ЕС идва от Китай;

100% от редкоземните минерали, използвани за постоянни магнити в целия свят, се рафинират в Китай;

• Южна Африка задоволява 71% от нуждите на ЕС от метали от групата на платината;

• Турция осигурява 98 от доставките на борат в ЕС.

Списъци на суровините

ЕС ще изготви съответните списъци.

Списъкът на суровините от критично значение ще включва материалите, необходими за цялата европейска икономика и за които има висок риск от прекъсване на доставките.

Списъкът на суровините от стратегическо значение ще включва материали от изключителна важност, за които се предвижда дисбаланс в глобалното търсене и предлагане.

Разрешителните - на едно гише

За да изгради необходимия капацитет, ЕС ще прибегне до обслужване на едно гише. Така ще бъде ускорено издаването на разрешителни за проекти за суровини от критично значение.

Същото се отнася и за проектите за стратегически суровини в ЕС и трети страни.

Ще бъдат разработени и национални проучвателни програми с цел по-добро познаване на ресурсите.

Ще бъде разширена и мрежата за сътрудничество с трети страни в сферата на ключовите суровини.

Кръгова икономика

ЕС смята да насърчи по-устойчива кръгова икономика със суровини от критично значение.

За целта страните членки трябва по-усилено да ги извличат от отпадъците.

Необходимо е увеличаване на дела на рециклираните критични суровини в производството.

ЕС ще се стреми към подобряване на рециклируемостта на постоянните магнити от редкоземни минерали в определени продукти и технологии на европейския пазар.