Писаното 3 години и 7 месеца обвинение срещу Иван Тодоров и Кристиян Бойков от "ТАД груп" за прословутото хакване на масива на НАП не става. Поради съществени недостатъци в обвинителния акт делото се прекратява и се връща на прокуратрата за изцяло нов обвинителен акт, постанови днес Софийският градски съд.

Сериозното дело е по един от членовете за тероризъм от НК - 108а. 

След един фалстарт днес трябваше да се проведе предстартовото разпоредително заседание. На него защитата заяви именно, че не се разбират обвиненията и съответно - двамата не може да се защитават.

Съдия Петър Стоицев постанови, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които дават основание за прекратяване и връщане на делото в досъдебна фаза.

Едно от тях е, че в целия обвинителен акт няма конкретика - не са посочени конкретните действия или бездействия на двамата, като задължително е те не само да са описани, а да има дата, място и начин на извършване. Така непременно би трябвало да се посочи чрез какво лицата са осъществили тези престъпни деяния.

"Прокуратурата, вместо обстоятелствената част, е направила изложение относно хода на разследването, цитирани са събрани в досъдебното производство доказателства и е направен анализ на същите. И е изведен извод, че въпросните доказателства подкрепят обвинителната теза и доказват действията на подсъдимите", каза съдията.

Той напомни, че обстоятелствената част на обвинителния акт не трябва да е анализ на доказателствата.

"Абсолютно задължително е да бъдат изложени и разказани в последователност действията на подсъдимите по извършване на престъпленията. Именно този съществен елемент не е налице в настоящия обвинителен акт", реши съдията.

Без изненади, той се произнесе, че това представлява съществено процесуално нарушение, което лишава подсъдимите да научат в какво престъпление са обвинени и да се защитават по него.

Сред останалите си мотиви той изреди, че например на една страница от прокурорския акт Иван Тодоров е посочен с евентуален умисъл (защото видял Кристиян Бойков какви ги върши и осъзнавал опасността на деянията му), а само 4 страници по-натам вече е обвинен в пряк умисъл.

Съдът открива и процесуални нарушения по повод искането за съкратено съдебно следствие.

Затова днес делото бе прекратено и върнато на прокуратрата. Актът на съдия Стоицев може да се обжалва пред САС.

Друг леко оперетен момент по това дело е, че след фамозното писане години наред на обвинителния акт - по него прокурор вече не е Евгения Щъркелова. Която именно пусна "крилатата" фраза, че заговорниците щели да хакват пръскачките пред НС, които се оказаха напълно аналогови - въобще не се ръководят от компютър.

Тя междувременно кандидатства за съдия, ВСС обаче не пожела да я направи такава. Случаят се върна във ВСС, който отново й отказа да смени амплоато.

Ето и съобщението на пресслужбата на съда от днес:

Заради съществени процесуални нарушения, Софийският градски съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу Иван Тодоров и Кристиян Бойков, обвинени за изтеклите лични данни от НАП.

Съдът прецени, че допуснатите нарушения са лишили подсъдимите от възможността да научат в какво престъпление са обвинени и е ограничило правото им на защита. Съдът изтъкна, че е абсолютно задължително в обстоятелствената част на обвинителния акт да бъдат изложени в хронологична последователност действията на подсъдимите по извършване на престъплението. В обвинителния акт има и противоречие относно твърдяната форма на вина – веднъж е посочен евентуален умисъл, а в друга част, че има пряк умисъл.

Определението на съда подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок пред САС.