Очакваната средна продължителност за България, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71,9 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 1,7 години.

Това съобщи в понеделник Националният статистически институт.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока - 75,8 години.

Средна продължителност на предстоящия живот за периода 2019 - 2021 г. е била 73,6 години, като спрямо 2018 - 2020 г. тя е намаляла с една година, показва справка в НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е била 70,1 години, докато при жените е била със 7,3 години по-висока - 77,4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете намалението на средната продължителност е с 2,3 години, докато при жените с 1,8 години.

В градовете хората живеят по-дълго. Средната продължителност на живота за периода 2020 - 2022 г. в градовете е с 3 години по-висока (72,8 години), отколкото в селата (69,8 години). Спрямо 2012 г. за населението в градовете е намаляла с 2,1 години, а за населението в селата - с 2,2 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12 и 16,1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 1,4 години.

Най-ниските стойности са в област Видин - очакваната продължителност на живота там е 69,4 години. Най-висока е в столицата - 74,8 години. В 14 области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8,4 години), а най-малка - в област Шумен (5,9 години).