Даниела Везиева, бивша министърка на икономиката във втория служебен кабинет на Стефан Янев, запазва научната си степен "доктор", присъдена ѝ от Националния военен университет "Васил Левски", гласи решение на Административния съд в Русе. Въпреки установено и доказано от МОН плагиатство в "особено големи размери". След като миналата година Комисията по академична етика към министъра на образованието излезе с доклад, че дисертационният труд на бившата министърка на икономиката е плагиатстван, беше отнета научната ѝ степен, а дипломата ѝ беше обявена за невалидна. Именно този акт Везиева реши да оспорва като заведе дело през януари т. г.

Тогава проф. Стойко Стойков, който е и подател на сигнала за плагиатството на Везиева, коментира ситуацията така:

„По делото, по което започнахме, за пореден път имаме доказателство, че по административен път може да бъде оспорено доказаното чрез Закона за развитие на академичния състав 100% плагиатство. Т. е. със 100 процента откраднат труд, чужд труд, да си получил диплома, която след това да се опитваш по административен път да защитиш."

Както показва и решението на съда в Русе от 17 май, за което съобщава в. "Утро" - и даже да си "реабилитиран" и да си запазиш научната степен. Мотивите за него не са по същество - плагиатствала ли е, или не, а по процедурата, по която е станало това.

Дисертация на Везиева е в професионално направление "национална сигурност" и е защитена в Национален военен университет "Васил Левски". Темата ѝ е "Разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България". Проверката на Комисията по академична етика в МОН започна още през декември 2021 г. по сигнал на проф. Стойков, в който се твърдеше, че 171 страници от общо 180-те в дисертацията ѝ на са преписани от други автори и източници, което прави 95% плагиатство. Останалите 9 страници са увод и заглавие. Арбитрите стигат до заключението, че в труда на Везиева е налице "плагиатство в особено големи размери... което... шокира с мащаба и обхвата си". Според правилата на бившата министърка е дадена възможност да отговори и тя го е направила, като не е коментирала по същество установеното плагиатство, а се опитвала да атакува процедурата, по която е проверявана. Така Комисията по академична етика е приела, че доводите на Везиева са неоснователни. В резултат на това ѝ беше отнета научната степен от НВУ, а Везиева обжалва пред съда.

Според решението на съда бившата министърка трябва да си получи обратно научната степен, защото решението за извършването на проверка за плагиатство не е разпоредено от министъра на образованието - по това време акад. Николай Денков, а от неговата заместничка проф. Генка Петрова. По закон министърът на образованието може да делегира правомощия на своите заместници и в случая той е направил това в своя заповед. Според съда обаче министърът може да делегира правомощия само ако те са му конкретно позволени от закон. (В Закона за развитие на академичния състав - бел.ред.), а това делегиране на правомощия - зам.-министърът да назначава проверки за плагиатство, не било изрично упоменато в закона.

Сред другите мотиви за решението е, че срокът за произнасяне на Комисията по академична етика е удължен необосновано. Тя е трябвало да започне работа до 60 дни от възлагането на проверката, т. е. от 6.12.2021 г. Докладът със становището на Комисията по академична етика след получаване на становищата на арбитрите е изготвен едва на 13.05.2022 г. - повече от два месеца след изтичане на срока. Съдът смята, че е нарушено и изискването арбитрите от Комисията по академична етика да нямат конфликт на интереси с лицето, което проверяват. А един от членовете ѝ е призовавал Даниела Везиева „да се откаже публично от образователната и научна степен „доктор“, с което да избегне много по-сериозни обществени, научни, етични и морални проблеми“. Става дума за проф. Николай Слатински, но професорът не е бил част от подобна комисия оценяващи - такава не съществува. Бил е част разширения катедрен съвет при провеждане на заседанието за зачисляване в обучение в доктурантура на Везиева, пише "Офнюз".

Съдът отменя заповедта на началника на НВУ и осъжда университета да заплати на Везиева 1010 лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

В допълнение към картината - научният ръководител на Везиева, проф. Венелин Терзиев, също е доказан плагиат с размах. Проверката на неговите трудове установи, че е получил две научни титли с плагиатство.  Това беше заключението на Комисията по академична етика, оповестено в края на март 2022 г. Самият той оспори констатациите, като казва, че трудовете му са по-ранни от тези, за които се твърди, че е преписвал.

Друг нашумял плагиат Петър Илиев, кандидат-премиер на ИТН през 2021 г., напусна Софийския университет, но се оказа, че е кандидатствал за доцент в Тракийския университет като становищата и рецензиите са преобладащо силно положителни.