В началото на юни тази година бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който бе изменен и Законът за съдебната власт. Така бе създаден особеният механизъм за разследване на главния прокурор при обосновано предположение за извършено от него престъпление.

Не закъсняха и първите сигнали – три сигнала срещу бившия главен Иван Гешев и два срещу тогавашния негов заместник и настоящ изпълняващ длъжността Борислав Сарафов. Сигналите срещу Гешев нямаше как да получат развитие, тъй като той бе освободен от Висшия съдебен съвет. Остава да видим ще сработи ли механизмът при разследването на Сарафов. Засега не се получава.

На седми юли – месец след влизане на измененията в сила – прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да назначи избраната на случаен принцип съдия Талева за прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Мотивите за това действие остават спорни:

  • При наличен достатъчен кворум за произвеждане на решение колегията мотивира необходимост по-широко обсъждане при участието на всички членове. ПК на ВСС преоткрива явно демокрацията в края на своя вече изтекъл мандат.
  • Липса на ясно разписано задължение за ПК на ВСС да назначи Талева и при подаден сигнал срещу заместника на главния прокурор. Такъв текст обаче съществуваше още тогава – беше необходимо да бъде прочетен чл. 411з от НПК, който непротиворечиво указва как производството за главния се прилага и за престъпления от общ характер, извършени от заместник на главния прокурор.

В деня, в който ВСС не изпълни задълженията си бе внесен проект за поредно изменение на механизма. Практическият ефект от тях, ако ВСС откаже да назначи съдия Талева, се свежда до това – механизмът да не сработи близо година още поради това, че няма да има електронна система, която да избере на случаен принцип друг съдия за прокурор, разследващ главния.

Последва бързо приемане, вето от президентството и в крайна сметка спорните поправки имат безспорно действие към този момент.

В същия ден последва нов законопроект, който да поправи стария – той обаче ще бъде гледан вероятно след лятната ваканция на Народното събрание. А сега научихме, че министърът на правосъдието Атанас Славов е оспорил пред петчленен състав на ВАС решението на ПК на ВСС за назначаването на Сарафов за временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Оспорил, но от екипа му забравили да платят държавната такса и делото е оставено без движение или казано накратко – делото е оставено за печелене на време. (Таксата е била внесена днес, показа проверка на Клуб Z). А през това време е много трудно да се разбере искат или не искат съдебните реформатори Сарафов да бъде разследван.

Институт за пазарна икономика