Задава се нов ремонт на Закона за съдебната власт - трети в рамките на три месеца - в случая, за да се задължи (отново и недвусмислено) прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи прокурор по разследването на сигналите срещу Борислав Сарафов. Както и да се гарантира, че вече направеният избор на такъв няма да бъде саботиран чрез оставената с предходната поправка "порта".

Става въпрос за поправки в ЗСВ, за които Клуб Z вчера писа, и които вече са внесени в деловодството на Народното събрание, видно от сайта на НС. Любопитното е, че вносителите този път са само от парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Поправките от юли, които предизвикаха брожения относно саботирането на прясно приетия механизъм за разследване на обвинител номер едно и заместниците му, както и президентско вето (преодоляно вчера на извънредното заседание на парламента без дебат), бяха внесени от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС.

Както Клуб Z писа, на 7 юли в деловодството изведнъж се появи проект за изменение в ЗСВ, подписан от трите формации, който предизвика брожения. По ред причини. Първата - защото механизмът за ефективно разследване на главния прокурор и заместниците му бе прясно приет през юни след дълги съгласувателни процедури с Брюксел и не стана ясно какво налага неговото изменение в началото на юли; и второ - защото постави под съмнение ще заработи ли този механизъм изобщо и ако да - кога.

Законът бе прокаран по "бързата писта" - приет окончателно само за две седмици.

Според новите текстове ad hoc прокурорът по разследването на Главния и заместниците му няма да се избира с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) за случайно разпределение, а с чисто нова, за която шест месеца ще се пише наредба и още шест месеца ще се разработва. Юристите, в т.ч. от ВКС, реагираха, че това подкопава доверието в ЕИСС, която разпределя делата за гражданите и създава неравнопоставеност - една система за гражданите, друга - специално за главния прокурор.

Малка подробност е и, че в деня на внасяне на законопроекта за изменения в ЗСВ, бе избрана (с ЕИСС) съдийката ad hoc прокурор по разследването на и.ф. обвинител номер едно Борислав Сарафов - Даниела Талева. И до днес прокурорската колегия на ВСС отказва чисто формалното й назначаване с меко казано спорни мотиви, с което поражда съмнения, че брани изпълняващият длъжността главен прокурор Сарафов от разследване (а според правосъдното министерство това може да ни коства и Шенген тази година).

Според закона прокурорската колегия е длъжна незабавно да назначи прокурора по разследването. Вместо това тя заседава на два пъти, не взе решението и се разпусна в лятна ваканция, но преди това призова парламентът да си поправи текстовете - макар и сега юристите в НС да са категорични, че законът е достатъчно ясен, а колегията шиканира процеса. 

Напрежение предизвика и възможният луфт от общо година за внедряване на новата система по избора - че няма гаранции, че текстовете за новата система няма да блокират направения вече избор на ad hoc прокурора Талева и да забавят с година (шест плюс шест месеца) евентуален избор на нов. 

Заместник ли е Сарафов?

Както е известно, прокурорската колегия умува на последното си заседание преди ваканцията си в какво качество може да бъде разследван Сарафов, тъй като сигналите срещу него датират от битността му на зам.-главен прокурор, но пък сега е и.ф. главен.

Кадровиците видяха пропуск в чл. 30 от ЗСВ, в който се посочва: "прокурорската колегия назначава съдия, определен по реда на чл. 112, ал. 6, на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор". Т.е. не се споменава заместник. Решиха обаче да си затворят очите за чл. 411з от НПК,който обобщава, че "разпоредбите на тази глава се прилагат за престъпления от общ характер, извършени от заместник на главния прокурор".

Така сега, за да спре ВСС да прави волни тълкувания на законите, от ПП-ДБ предлагат в чл. 30 да се запише изрично и "заместник на главния прокурор". Както и че за неуредените въпроси относно прокурора по разследването на заместника трябва да се прилагат тези за разследването на Главния.

Системата - пак нова, но единна

С други текстове ПП-ДБ дават заявка за "единна система за случайно разпределение", както за делата и преписките за гражданите, така и по отношение на избора на ad hoc прокурорите. И все пак, тя ще е нова, като е посочено, че трябва да се разработи в рамките на шест месеца, като дотогава действат сегашните системи.

"Към момента съществуват три паралелни системи за случайно разпределение - една, част от ЕИСС, използвана от обикновените съдилища, втора, част от ЕДИС, използвана в общите съдилища и ЦСРБ, използвана в останалите административни съдилища, като първата е надградена за слуичаите по чл. 112, ал.6 (т.е. за избора на ad hoc прокурора за Главния). Тези системи невинаги са отделни, самостоятелни информационни системи. Със законопроекта се предлага въвеждане на единна система за случайно разпределение, отговаряща на високи стандарти, подлежаща на регулярен одит и използвана за всички цели по Закона за съдебната власт, в т.ч. случайния избор по чл. 112, ал.6", четем в мотивите.

А за да няма вече "врата" за тълкувания дали изборът на Талева не трябва да бъде занулен и направен нов заради промените в закона, вносителите са записали и следния текст:

"Извършените действия до този момент запазват своето действие".

Проектът обаче може да бъде разгледан чак през септември - след като приключи лятната ваканция на депутатите. Остава да видим дали ще тръгне по бързата писта като предшественика си, като се има предвид, че този път ГЕРБ и ДПС не са сред вносителите.