С промени в данъчно осигурителния процесуален кодекс, гласувани на първо четене, парламентът прие намаляане на прага на кешовите плащания от 10 хил. на 5 хил. лв., както и т.нар. "бонус-донос" - при сигнал в НАП за укрити данъци подателят да получава 10% от събраната допълнително сума.

Подадената информация трябва да съдържа конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества на обща стойност над 100 000 лева. Предвидено е размерът на възнаграждението за лицата да е 10 на сто от събраните от НАП и/или Агенция „Митници“ допълнителни приходи за бюджета. 

Лицето, изпращащо информацията, не трябва да е получило достъп до нея в качеството му на служител в приходната или митническата администрация или служител в държавната администрация с правомощия за извършване на контрол за спазване на нормативни правила и/или за извършване на проверки и/или за установяване на административни нарушения, или в качеството му на свързано лице с такъв служител. 

С измененията в ДОПК се въвежда изискване работодателите от ресторантьорския сектор, които предлагат услуги в заведения, категоризирани с две, три, четири или пет звезди, да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път и да разполагат задължително с ПОС терминал.

От „Има такъв народ“ (ИТН) и „Възраждане“ се противопоставиха на намаляването на кешовите плащания и видяха в тези текстове лобизъм за банките. И заявиха, че ще предложат прага да се вдигне от 10 000 на 15 000 лв. заради инфлацията.

Депутатите подкрепиха на първо четене текстовете в Закона за местните данъци и такси, които позволяват на общините по тяхно решение да актуализират данъчните оценки. От тях зависят данъците за сградите, а в момента и такса за смет. Връзката между двете по план трябва да отпадне от 2025 г.

Данъчните оценки не са актуализирани от 2008 г., от което страдат приходите на общините. По пазарни цени са данъчните оценки само на тези, при които собствеността се е сменяла междувременно и сделките са изповядани на реалните равнища.

Предложението на този текст в закона е по инициатива на сдружението на общините.

По време на дискусиите депутати от различни парламентарни групи обявиха, че това ще вдигне данъците повсеместно и ще ги направи непосилни за много хора. Тошко Йорданов от "Има такъв народ" дори се обзаложи от трибуната, че ако Асен Василев продължи да е финансов министър ще намали субсидиите за общините с размера на увеличените им приходи от този данък.

Искрен Арабаджиев от "Продължаваме промяната - Демократична България" обясни, че текстът дава право на общините да актуализират данъчните оценки, таке че да отговарят на пазарните цени, но може да не вдигат данъците като намалят втория компонент във формирането на данъка, изчисляван в промили.