България е сред страните с най-нисък процент от хората, които смятат, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. По този показател делим предпоследното място с Италия (57%). Най-нисък е показателят в Австрия – 55%.

Това показва проучването Евробарометър за есента на 2023 г. То бе разпространено от Европейския парламент, според който резултатите демонстрират продължаващата подкрепа на гражданите за ЕС и по-голям интерес към предстоящите европейски избори.

Основните причини за ползата от членството в ЕС, посочени от българските респонденти, са новите възможностите за работа, които Съюзът носи (49%), подобряването на сътрудничеството между държавите членки (31%) и приносът на ЕС за поддържането на мира и укрепването на сигурността (25%).  Над 7 от 10 граждани на държавите членки вярват, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. Този показател остава непроменен спрямо същия период за миналата година.

Представата на европейците за ЕС остава стабилна. 45% от гражданите имат положителни нагласи към Съюза, 38% имат неутрални нагласи, а 16% - отрицателни. Положителните нагласи на българските респонденти към ЕС (48%) се доближават до средните за ЕС, неутралните са 32%, а отрицателните - 19%. Страната ни се нарежда в една група с Румъния (съответно 49%, 35% и 14%) и Словения (съответно 46%, 42% и 11%).

70% от гражданите на ЕС считат, че действията на ЕС оказват въздействие върху ежедневието им. Това е далеч от представата за отдалеченост от ежедневието на хората, отбелязват от Европейския парламент. В България 61% от респондентите са посочили същия отговор, което поставя страната на едно от последните места заедно с Италия и Естония (по 62%), Чехия и Румъния (по 60%).

Над една трета от гражданите на ЕС считат борбата срещу бедността и социалното изключване (36%) и общественото здраве (34%) като основни теми, които трябва да станат приоритет на Европейския парламент. Действията срещу климатичните промени, както и подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места имат по 29% подкрепа. След това иде важността на миграцията и убежището (18%). Основните приоритети на ЕП според българските респонденти трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване (44%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (39%), общественото здраве (35%), както и темите за демокрацията и върховенството на закона и бъдещето на Европа (по 23%). Действията срещу климатичните промени са важни едва за 11% от анкетираните, а миграцията и убежището - от 9%.

От проучването става ясно, че социално-икономическите трудности все още засягат много европейци. 73% от респондентите смятат, че стандартът им на живот ще се влоши през следващата година. Над една трета от европейците (37%) срещат трудности при плащането на сметки понякога или през по-голямата част от времето. Данните за България по отношение на стандарта на живот са близки до средните за ЕС. Според 72% от респондентите стандартът им на живот ще се влоши през следващата година. От друга страна, 59% от българите (повече от 20 процентни пункта над средните европейски данни) заявяват, че срещат трудности при плащането на сметки.

С наближаването на европейските избори на 6-9 юни 2024 г. повечето европейци (53%) желаят Европейският парламент да заема по-важна роля, като това е мнението в мнозинството от 21 държави членки. Делът за България по този показател е 40%, като така се нареждаме до Словакия (39%) и Австрия (38%).

Мнозинството от европейците (57%) имат интерес към предстоящите избори за Европейски парламент. 68% от респондентите в ЕС заявяват, че вероятно ще гласуват, ако изборите се проведат след седмица. Същевременно данните за България сочат, че едва 39% имат интерес към предстоящите европейски избори, а малко над половината (51%) биха гласували, ако вотът е след седмица.