Още едно от "ювелирните" дела от времето на Иван Гешев отива в коша - Софийската градска прокуратура е прекратила раследването срещу известната като крипто платформа "Нексо" (NEXO). Това става ясно от съобщение на прокуратурата в последния работен час преди празниците.

Четирима бяха обвинени като ОПГ, а двамата лидери на фирмата Антони Тренчев и Коста Кънчев - и затова че са извършвали нелицензирано "чрез онлайн платформата Нексо... кредитиране и влогонабиране". Това е член от НК, който обичайно се прилага за лихвари.

В последните си месеци на главен прокурор Иван Гешев даваше хаотини изявления, като включително се опита да замеси двамата собственици на "Нексо" с Цветан Василев, като казваше, че всики са се събрали в Белград на оперативка - как да го махат от поста (така и не ставаше ясно какъв е проблемът да провеждат например виртуална "оперативка", б.р.).

Така или иначе обаче сръбските власти отказаха да изпълнят българска екстадиционна заповед спрямо Коста Кънчев и Антони Тренчев - бивш депутат от бившия "Реформаторски блок" от квотата на партията на Меглена Кунева - ДБГ.

Стоварването на прокуратурата върху фирмата мнозина си обясняваха с евентуалново нейно спонсорство на коалицията ДБ-ПП.

След това - както и Клуб Z писа, Софийският градски съд изобщо отмени европейските заповеди за арест, издадени от прокуратурата.

Междувременно Гешев поиска - и получи! - от ВСС увеличаване на бюджета на прокуратурата с колосалните 500 000 щатски долара - целево, за някаква невиждана досега финансово-счетоводна експертиза.

Ето какво пишат днес от държавното обвинение:

"Следва да се отбележи, че наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара. 

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в Република България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Същата не е регулирана и дружествата от групата Нексо не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими.

Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи."

Те установили още, че...

"... регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията Нексо, поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение.

Според същото компанията Нексо не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на Нексо да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата."

Така също няма данни нито за престъпно сдружеие, нито нелегална банкова дейност, нито пране на пари или укриване на данъци. Основен аргумент е, че предлаганите от "Нексо" продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулация.

Поради липса на престъпление и нашите прокурори прекратяват производството.

Ето и цялото съобщение на прокуратурата в оригинал:

СГП прекрати наказателното производство по делото „Нексо"

Поради високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 198 от НПК, Софийска градска прокуратура (СГП) предоставя информация за досъдебно производство, образувано на 29.09.2022 г.

В хода на разследването са привлечени четири лица в качеството на обвиняеми - К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов. Обвиненията са за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.

К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо, а именно - кредитиране и влогонабиране по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва – престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

В хода на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно–изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно–икономическа експертиза,  извършени са различни процесуално–следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.

Следва да се отбележи, че наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара. 

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в Република България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Същата не е регулирана и дружествата от групата Нексо не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация на територията на Република България. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС. 

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на Нексо е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията Нексо, поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение. Според същото компанията Нексо не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на Нексо да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност.

Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.

В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от Нексо продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.