Невена Зартова и четирима заместик-районни прокурори на София са подали оставки.

Прокурорският съвет, който е висшият кадрови орган, има насрочено редовно заседание днес.

БНТ публикува молбата, подадена от четиримата "замове" - Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова-Дамянова и Тодор Куюмджиев. В нея те заявяват, че "категорично се разграничават от действията на административния ръководител" (т.е. - Зартова) и "подкрепят изцяло усилията на и.ф. главен прокурор за реформи". Четиримата заявяват, че желаят да си останат прокурори, т.е. - не напускат системата, а само постовете на зам.шеф.

Става ясно, че и Зартова желае същото (виш съобщението на ВСС най-долу).

В части от нейната оставка, цитирани от правния сайт "Лекс", тя казва, че не отговарят на истината публичните твърдения, че ръководството на СРП е изземвало преписки, свързани с Мартин Божанов-Нотариуса, от добросъвестни прокурори и ги е възлагало на специализирания отдел в прокуратурата.

„Нито една от тези преписки не е била преразпределяна на специализирания отдел“, добавя Зартова.

Пояснява, че всички преписки, свързани Божанов, са били образувани и приключени преди началото на нейния мандат като шеф на СРП. Три са били прекратени, а по нейно време е имало само две преписки.

„Постоянното административно напрежение прави невъзможно  функционирането на СРП. Добрата работа на СРП стои над кариерните амбиции“, изтъква още Невена Зартова в оставката си.

Факт е, че почти от първия си ден на поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов видимо "подгони" ръководството на СРП, инициира дисциплинарка срещу шефката и я призова да напусне. 

Само преди дни публично обяви, че праща инспекция от 21 върховни прокурори в Районна за пълна ревизия, като даде да се разбере, че това има и връзка с убития Мартин Божанов-Нотариуса.

После Сарафов се яви лично на място, а пред медии даде изявление, в което "навърза" и Иван Гешев с Нотариуса.

По-късно дойде и съобщение от Прокурорския съвет, в което се информира за оставките на петимата. Ето го в оригинал:

На 14 февруари 2024 г., в 12 ч., до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, е постъпила молба от Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова-Дамянова и Тодор Куюмджиев на основание чл. 175, ал. 8 от Закона за съдебната власт. Те желаят да бъдат освободени от заеманите длъжности „заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, като бъдат върнати на заеманата преди длъжност „прокурор“ в СРП.

В молбата си те са посочили, че категорично се разграничават от действията на административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура г-жа Невена Зартова и подкрепят усилията на изпълняващия функциите „главен прокурор“ Борислав Сарафов за реформиране на Прокуратурата на Република България.

Междувременно в Прокурорската колегия е получена и молба от Невена Зартова – административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура да бъде освободена на същите основания от заеманата ръководна длъжност и преназначена като прокурор в СРП. Тя се мотивира с желанието си да обезпечи нормалната работа на органа на съдебна власт.

По-късно през деня стана ясно, че Борислав Сарафов е готов и с предложение за заместничка. Това е Светлана Митова – прокурор във Върховна прокуратура, която да заема длъжността до избора на титуляр.

За да бъде осигурено ефективно ръководство на дейността й до обявяване на процедура за избор на административен ръководител и встъпването му в длъжност е необходимо тя да бъде ръководена от прокурор с професионален опит и авторитет, посочва в предложението си Борислав Сарафов.

Ето и пълния текст на съобщението:

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов предлага Светлана Митова - прокурор във Върховна прокуратура, за и.ф. административен ръководител на СРП

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов предлага на Висшия прокурорски съвет за изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) да бъде назначена Светлана Димитрова Митова – прокурор във Върховна прокуратура, която да заема длъжността до избора на титуляр.

Предложението на главния прокурор е във връзка с подадените пред Висшия прокурорския съвет оставки на досегашното ръководство на СРП, в т.ч. на четиримата заместник районни прокурори, които в своя декларация се разграничават от действията на административния ръководител на РП-София.

Софийска районна прокуратура е прокуратурата с най-голяма натовареност в страната. За да бъде осигурено ефективно ръководство на дейността й до обявяване на процедура за избор на административен ръководител и встъпването му в длъжност е необходимо тя да бъде ръководена от прокурор с професионален опит и авторитет, посочва в предложението си Борислав Сарафов.

Прокурор Митова има над 26 години юридически стаж, в който е преминала през цялата йерархия на прокуратурата – от младши прокурор, през прокурор в РП, административен ръководител на РП, прокурор в окръжна и апелативна прокуратура. От 2020 г. Светлана Митова е прокурор във Върховна касационна прокуратура. Награждавана е за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. 

Номинирането на прокурор от Върховна прокуратура се налага с оглед предприемането в спешен порядък на мерки за подобряване на организацията на работата в СРП в контекста на констатираните при проверка, извършена през втората половина на 2023 г., сериозни пропуски в дейността на досегашния административен ръководител, както и във връзка с изнесените в публичното пространство неприемливи практики, отразяващи се негативно върху прокурорите в РП-София. Именно това налага за и.ф. административен ръководител да бъде избран прокурор от върховно ниво с доказана правна подготовка, професионални знания и умения, който на база дългогодишния си опит и качества да осигури необходимата среда за ефективна работа на СРП.