След като влезе на проверка, от днес Окръжна прокуратура-Благоевград официално образува и досъдебно производство за престъпни деяния в Югозападния университет „Неофит Рилски“     .

Делото се води за "длъжностни престъпления". Прокуратурата се позовава, че е открила:

"... достатъчно данни, съдържащите се в материалите по преписката – доклад на Министерството на образованието и науката, писмени обяснения и жалба, сочещи за евентуално извършено престъпно деяние".

Периодът е сериозен - между 2015 и 2022 г.

Ето и съобщението в оригинал:

След извършена проверка Окръжна прокуратура – Благоевград образува досъдебно производство за длъжностни престъпления в Югозападния университет „Неофит Рилски“     

Окръжна прокуратура – Благоевград образува досъдебно производство за извършени длъжностни престъпления по чл. 282, ал. 1 от НК.

Наблюдаващият прокурор след запознаване с материалите от извършена проверка по повод публикации в медии относно корупционни практики в Югозападния университет „Неофит Рилски“ е преценил, че са налице процесуалните предпоставки за това.

От една страна е законният повод за образуване на досъдебното производство, а именно съобщение от компетентен орган за престъпление от общ характер. От друга страна са достатъчно данни, съдържащите се в материалите по преписката – доклад на Министерството на образованието и науката, писмени обяснения и жалба, сочещи за евентуално извършено престъпно деяние.

В периода 2015 - 2022 г. от длъжностно лице/лица от Югозападния университет „Неофит Рилски“ били нарушени и/или не изпълнени служебни задължения и/или превишена властта или правата. Деянията са извършени с цел набавяне на облага или причиняване на вреда, от което са могли да настъпят немаловажни последици.

Разследването е възложено на Областна дирекция на МВР - гр. Благоевград. Дадени са подробни указания за изпълнение.