В рамките на едва 15-минутна дискусия прокурорската колегия на ВСС (ВПС) препрати към главния инспектор Теодора Точкова писмо от Атанас Славов - има ли данни за дисциплинарни нарушения на висши прокурори по случая с Живко Коцев.

Това стана, въпреки че самият Славов така или иначе е отправил до Висшия прокурорски съвет, Инспектората към ВСС и председателстващата Общото събрание на ВСС и ВПС Галина Захарова искането за "пълна проверка на твърденията на Живко Коцев и евентуално търсене на дисциплинарна отговорност от административни ръководители в прокуратурата".

Става въпрос за изказванията на окончатено уволнения днес Живко Коцев - че Борислав Сарафов, но и шефката и зам.-шефът на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова и Христо Кръстев (плюс този на КПК Антон Славчев, който между другото също вече е прокурор), са го натискали на 3 април да си подаде оставката. Както е известно, експремиерът Николай Денков също отправи сигнал, само че, доколкото засяга Сарафов, го адресира до специалния прокурор за разследване на евентуални престъпления на Главния или негови заместници.

По отношение на другите Атанас Славов написа въпросното писмо до ВПС, който е и единственият дисциплинарно наказващ орган за прокурори и следователи. Славов задаваше 5 въпроса:

1. Проведена ли е твърдяната среща на 3 април т.г. с изброените участници в нея?

2. Ако се е състояла, каква е била целта и защо представителите на всички тези институции съвместно провеждат срещи с главния секретар на МВР? В изпълнение на кое тяхно законово правомощие и въз основа на кое правно основание е проведена срещата?

3. На какво правно основание и в какво качество и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов лично е присъствал на тази среща и какви разпореждания са дадени, при положение, че според последните изменения на Конституцията главният прокурор е единствено пряк административен ръководител само на Върховната прокуратура (чл. 126, ал. 2 КРБ), има само представителни функции спрямо цялата прокуратура и няма право да се намесва или разпорежда пряко по отношение на висящи досъдебни производства в долустоящите прокуратури.

4. Кой е организирал и координирал участието на всички цитирани в срещата, замесени ли са трети лица, включително действащи политици?

5. Оказвани ли са натиск и/или принуда върху Коцев и ако да, с каква цел? (рподчертаванията са на редакцията а Клуб Z).

Министърът поясняваше, "ако посочените факти се потвърдят, да се пристъпи към производство по реализиране на дисциплинарна отговорност за извършено тежко нарушение на служебните задължения, както и на действия, които накърняват престижа на съдебната власт".

Като стена: не ние сме компетентни, министърът е бързал

Днес кадровиците бяха единодушни - самият министър на правосъдието всъщност може да инициира търсене на дисциплинарна отговорност. Инспекторатът също. Но не и те. А фразата "нищо не можем да направим" се чу няколко пъти, в изказванията на всички говорещи до един и под различни форми.

Те вкараха като извънредна точка в дневния си ред писмото на министъра, дотолкова, доколкото е адресирано и до тях. Това бе и последната точка от дневния ред - към 12 ч и те осезаемо бързаха да си ходят по други работи.

Гергана Мутафова веднага постави въпроса каква е компетентността им да извършват "проверки и разследвания по така зададените въпроси".

Калина Чапкънова не виждала посочено конкретно правно основание, което да кореспондира с техните правомощия, както и се оплака, че "не са приложени каквито и да е писмени документи, доказателства или да има искане за събиране на такива".

На няколко пъти кадровиците повтаряха с разбиране, че "явно е бързано", намесиха и случилата се вчера смяна на правителствата...

"Онова, което бихме могли да направим, е само да приемем за сведение този сигнал. Истината би могла да се установи от ИВСС и прокурора, разследващ главния прокурор."

Йордан Стоев (човекът от прословутия запис, който нареждаше от името на някой си "Банкята" на Иван Гешев как и къде трябва да се оттегли - б.р.) също обяви, че бил "малко изненадан" и че е изцяло в нейната компетентност (на Точкова) да извърши каквато и да било проверка.

А като извърши преценка дали са налице данни за дисциплинарни нарушения, ако има такива данни, тя е длъжна да сезира ПК на ВСС.

"Това е редът и нищо извън този ред ние не можем да направим. Да изготвим едно писмо до г-жа Точкова", предложи той.

Евгени Иванов се включи да оплаче хорската некомпетентност и че се...

"Изморил от фриволното тълкуване на законовите разпоредби и Конституция… Разширително тълкуване" (всъщност Атанас Славов има докторат по конституционно право в СУ "Св. Кл. Охридски" и докторат по право в Университета на Глазгоу и преподава като доцент по публичноправни науки - бел. ред. на Клуб Z).

Ние нямаме никакво правомощие да инициираме и образуваме дисциплинарно производство. Очевидно трябва да продължим да го повтаряме, за да може някой да го асимилира какво означава."

И той каза, че е добре че са сезирани специалният прокурор и инспекторатът и че "оттук насетне ВСС нищо не може да направи".

В крайна сметка ако Инспекторатът на ВСС намери "нещо, което да може да влече дисциплинарна отговорност", кадровиците са сигурни, че оттам ще го  изпратят на компетентния орган. Тоест - на тях.

Калина Чапкънова също обяви, че "тук това нещо е неприложимо" и че "нищо не можем да направим".

Огнян Дамянов обобщи, че "виждал едно дежавю от сезиране и самосезиране на органи - от миналата година", като явно се подигра с времето на Гешев.

Той изреди: главният секретар на МВР сезира министър-председателя, той сезира своя министър на правосъдието, той сезира тях, министър-председателят пък паралелно сезира Върховния касационен съд.

"Министерството на правосъдието е компетентен орган да инициира дисциплинарни производснва. Той да извърши проверка. Вместо да реализира тези свои правомощия, той още същия ден го праща до Прокурорската колегия – очевидно знаейки, че тя няма право да инициира дисциплинарни производства", поне призна правните познания на Славов Огнян Дамянов.

Дамянов обаче прозря още, че голямата цел е "след това да бъдат посочени виновници за бездействието, което обичайно е ВСС".

Съветът гласува да се изпратят писмата на главния инспектор Теодора Точкова, която след извършване на проверка, ако прецени, да уведоми за нейните резултати Прокурорската колегия.

Клуб Z напомня, че същият състав на ВПС, т. е. - същите кадровици, на по-предишното си заседание на 27 март 2024 г. описаха истински апокалипсис, който настава след конституционните промени - защото от Народното събрание щели да бъдат излъчени членове, които ще са всевластни. От тях "ще зависи всичко - от главния прокурор до последния младши прокурор", те ще решават кои да са административните ръководители, ще определят кариерното развитие, както и дисциплинарните производства.

"А това е  жестоко оръжие в ръцете на недобронамерени хора", каза тогава Евгени Иванов по повода - колко ще са големи правовощията и колко ще са всевластни новите членове.

Естествено - предметът на дейност и правомощията на сегашия и на бъдещия ВПС са напълно едни и същи.