Окръжна прокуатура-Варна е внесла в съда две молби на база Закона за юридическите лица да бъдат заличени Българско национално движение „Шипка“ и сдружение Български воински съюз „Васил Левски“.

Посочва се, че те са управлявани общо от трима мъже - Д.С. на 62 г. , В.Р. на 65 г. и И.Л. на 30 г.

В свое съобщение държаното обвинение казва, че дейността им е...

"насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията, към разпалване на етническа или религиозна вражда".

Двете сдружения "си играят" на тактически занятия, носят маски, еднакви униформи и пр., и пр.

Дълга предистория

През 2022 г. - след началото на войната, ПРБ обяви, че разследва БНД "Шипка". Но в началото на 2024 г. медии писаха, че разследването за пресътпления е прекратено - отказ има и от цивилната, и от военната прокуратура.

Явно обаче не така стои въпросът с  искането за прекратяване по Закона за юридическите лица.

Историята с двете сдружения е стара. Както и опитите на прокуратура срещу тях.

Клуб Z многократно е писал за тях. Още по-предишният главен прокурор Сотир Цацаров бе критикуван за неадекватната позиция спрямо паравоенните, откровено проруски сдружения.

Сега от държавното обвинение заключават, че 

"... зад опитите да се повдига българския дух в публикации на електронните им страници, както и в профилите им в социалните мрежи, е установено нарушение на чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България, според който се „забраняват организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие“.

А също така - "са констатирани текстове, в които се насажда омраза на верски и етнически признак, както и призиви за саморазправа с чужди граждани, представители на определени етноси и религии. Събрани са данни за това, че по време на съществуването си сдруженията са организирали своеобразни обучения за придобиване на определени бойни умения на свои симпатизанти".

И още нещо любопитно: управителите на двете сдружения са поддържали контакти с представители на фракции от Федерална Република Германия и по-конкретно с лица, известни с крайнодесните си убеждения.

Ето и днешното съобщение на ОП-Варна в оригинал:

Окръжна прокуратура-Варна поиска прекратяване дейността на две сдружения, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията, към разпалване на етническа или религиозна вражда

Окръжна прокуратура – Варна е внесла в съда две искови молби на основание чл. 13, ал. 1, т. 3, б. „Б“ от ЗЮЛНЦ за прекратяване дейността на две сдружения с нестопанска цел, регистрирани през 2014 година. Касае се за сдружение Българско национално движение „Шипка“ и сдружение Български воински съюз „Васил Левски“, управлявани от трима мъже - Д.С. на 62 г. , В.Р. на 65 г. и И.Л. на 30 г.

Двете организации са използвали социални мрежи и електронни сайтове, за да достигат до съмишленици и чрез различни публикации са успявали да привличат симпатизанти към идеите си. Официалните им цели, според устава на сдруженията, са развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура, както и други дейности с патриотична насоченост.

Същевременно обаче, зад опитите да се повдига българския дух в публикации на електронните им страници, както и в профилите им в социалните мрежи, е установено нарушение на чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България, според който се „забраняват организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие“.

В хода на проверката на дейността на сдруженията, извършена от Окръжна прокуратура-Варна, са констатирани текстове, в които се насажда омраза на верски и етнически признак, както и призиви за саморазправа с чужди граждани, представители на определени етноси и религии. Събрани са данни за това, че по време на съществуването си сдруженията са организирали своеобразни обучения за придобиване на определени бойни умения на свои симпатизанти. Установено е също, че са правени организирани посещения на границата на Република България с Република Турция, чиято цел е била залавянето на нелегални мигранти. Няма данни за постигнати резултати вследствие на тези граждански патрули.

Освен това управителите на двете сдружения са поддържали контакти с представители на фракции от Федерална Република Германия и по-конкретно с лица, известни с крайнодесните си убеждения.

Очаква се Окръжен съд-Варна да насрочи дело за разглеждане на исковите молби на Окръжната прокуратура.