Отново смяна в ръководството на УМБАЛ „Лозенец“. Служебната министърка на здравеопазването Галя Кондева освободи директора на болницата, позната и като Правителствена, д-р Христо Стоянов. Това съобщиха в четвъртък от МЗ.

Мотивът е извършеният одит в лечебното заведение, който показва редица тежки нарушения. Констатациите от проверката са, че болницата е във влошено финансово състояние, "като се наблюдава устойчива тенденция за натрупване и значителен ръст на задълженията в периода на управление на изпълнителния директор д-р Стоянов". 

Стоянов беше назначен за и.д. шеф на болницата през януари 2022 г., когато здравна министърка е Асена Сербезова. Дотогава той беше началник на спешно отделение и зам.-директор по медицинската дейност в болницата.

В края на 2022 г. натрупаната загуба на лечебното заведение от минали години е в размер на -39 858 000 лв. Година по-късно загубата вече е в размер на -71 935 000 лв., а към 31 март т. г.  -94 303 000 лв., посочват от министерството.

Към края на 2023 г., съгласно счетоводния баланс на лечебното заведение, задълженията на дружеството са в общ размер на 25 841 000 лв., което е увеличение с 51,59% спрямо предходната година. Стойността на задълженията продължава да нараства и от началото на тази година, като в края на първото тримесечие УМБАЛ „Лозенец“ има 28 047 000 лв. дългове. Най-голям процент от тях са към доставчици. Констатирано е и значително натрупване на задължения към персонала на лечебното заведение.

В същото време изпълнителният директор допуска разходване на „представително разходи“ за сметка на болницата в размер на 78 688,44 лв., твърдят от Министерството на здравеопазването. В хода на проверката е установено, че част от тези средства са разходвани за новогодишно тържество. 

За временно изпълняващ длъжността директор на УМБАЛ „Лозенец“ е назначена д-р Олга Мицова – Масларова. Тя е специалист по вътрешни болести и кардиология и е част от екипа на Клиниката по кардиология и Многопрофилна клиника на УМБАЛ „Лозенец“ от 1991 г до 2023 г. В периода от 2019 г. до 2021 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на университетската болница. От 2023 г. е част от екипа специалисти на ДКЦ „Софиямед“. Д-р Мицова ще изпълнява длъжността директор до провеждане на конкурс, информират от министерството.

През януари т. г. избухна нов скандал, но със сюжет, звучащ доста познато - съмнения и обвинения за източване на НЗОК с фиктивни хоспитализации. Сигналите подава д-р Добри Хазърбасанов, началник на Клиниката по кардиология. А след това срещу него започва натиск от ръководството и опит да бъде уволнен. Тогава вече бившият министър на здравеопазването д-р Христо Хинков обяви, че назначава проверка по случая.

На 1 февруари т. г. проверка на НЗОК установи неправомерно получени от болницата над 300 хиляди лева. Управителят на НЗОК е издал Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на 349 272.00 лв., срещу която лечебното заведение е възразило в законоустановения срок, като преписката е изпратена в цялост по компетентност на Административен съд-София град.