227 адвокати излязоха с подписка, в която заявяват, че като "страна в процеса, който трябва да осигури правосъдието", застават под всяка дума на председателя на ВКС Лозан Панов на 135-годишнината на съда.

ЛОЗАН ПАНОВ: НЕКА ИЗВИКАМЕ СИЛНО - СТИГА ВЕЧЕ ТОЛКОВА!

До ВСС юристите пишат, че Съветът трябва да излезе с ясно становище, че в речта няма нарушение на закона и етичните правила от страна на Панов.

Както Клуб Z писа, етичната комисия на съвета, оглавявана от Ясен Тодоров, прекрати преписката срещу Панов и прие да не извършва проверка за речта му, но отказа да впише: "няма извършено нарушение на Етичния кодекс". В полза на тази формулировка гласува единствено Галина Карагьозова.

Ето и целия текст на писмото на адвокатите до ВСС:

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

Ние, долуподписаните 227 адвокати, като представители на свободната и независима българска адвокатура, призвана да защитава законните права и интереси на българските граждани, и във връзка с:

Неоснователните обвинения към Председателя на ВКС, г-н Лозан Панов, за неговата реч, произнесена на Тържествения пленум на ВКС по случай 135 години от създаването на Съда, 

Неприемливия "резултат" от проверката на Етичната комисия към ВСС относно тази реч, която не пожела да каже ясно, че няма нарушение на Закона и етичните правила от съдия Панов;

Публично демонстрираната липса на разделение на властите при заседанията на ВСС, както и на фона на замрялата съдебна реформа, отрицателния доклад на Европейската комисия и липсата на открит дебат за ролята и мястото на прокуратурата,

ЗАЯВЯВАМЕ, че подкрепяме всяка дума от този текст

и считаме, че ако не бъдат взети от държавните институции спешни мерки за решаване на изключително сериозните и системни проблеми, изложени в това послание, то не може да има независимост на съдебната система, върховенство на закона и ефективно правосъдие, а липсата му ощетява всеки български гражданин!

Като страна в процеса, който трябва да осигури правосъдието, не можем повече да мълчим и казваме също като г-н Панов силно и ясно: "Стига вече толкова!", поради което и се подписваме лично под това слово.

145 СЪДИИ: СТИГА ВЕЧЕ ТОЛКОВА!