Испания и Португалия са заплашени от финансови санкции за това, че не са съкратили навреме бюджетните си дефицити до препоръчаните от ЕС нива. Европейската комисия реши днес, че двете правителства "не са предприели необходимите действия" за намаляване на недостига в бюджетите си, за което от договора на ЕС следват наказателни мерки.

Ако Съветът на министрите на финансите потвърди констатацията, Комисията ще трябва да предложи, а Съветът да утвърди глоби за двете държави и отнемане на част от полагащите им се еврофондове.

В съобщението се казва, че глобите биха могли да бъдат нулеви, като се вземат предвид специфични обстоятелства - и Испания, и Португалия преминха през правителствени кризи, които забавиха необходимите действия във фискалната област.

Испанският бюджетен дефицит за миналата година е бил 5,1 на сто от БВП при препоръчан 4,2 на сто от БВП. Португалия завърши миналата година с дефицит от 4,4 на сто от БВП при препоръка за 2,5 на сто.

Фискалното усилие (намаляване на разходи и/или увеличаване на приходи) и в двете страни е в пъти под препоръчаното. Дълговете им представляват 99,2 на сто от БВП  за Испания и 129 на сто от БВП за Португалия.