Европейската комисия предложи днес реформа на системата на данъка върху добавената стойност (ДДС) в ЕС, която тя определи като най-значимата през последните 25 години.

Главният й елемент е, че ДДС ще бъде събиран при продажбите на стоки (а по-късно и на услуги) от една държава членка в друга. Досега при тях не се събира ДДС.

Това отваря вратичка за измами, които по данни на Комисията костват на хазните в ЕС загуби от 50 милиарда евро годишно. Комисията изчислява общите загуби от несъбран ДДС в ЕС за 150 милиарда евро годишно.

По предложените правила ДДС ще събират данъчните власти в страната на произход на стоката и след това ще го привеждат на страната, където е крайният й потребител. Облагането ще е по ставката на държавата, където стоката се реализира.

За да стане факт, реформата изисква единодушие между държавите членки. Комисията очаква, че ако я приемат, тя ще бъде приложена през 2022 г.

Най-често срещаните измами с ДДС при трансграничната търговия в ЕС са на т.нар. „липсващ търговец“ и на „въртележката“. При първата търговец купува стока без ДДС от една държава членка и я продава друга, като събира от купувачите си ДДС. След това фалира или закрива фирмата си, без да е внесъл данъка и преди да се е отчел пред фискалните власти.

„Въртележката“ представлява неколкократно повторение на тази операция чрез посредници, при което открадната сума ДДС се увеличава.