През последните няколко години станахме свидетели на ключови национални избори, които чертаят бъдещето на ЕС, а и на Европа като цяло. Избирането на Макрон и вече четвъртият мандат на Меркел поуспокоиха страстите относно съществуването на Европейския съюз въпреки всичките предизвикателства пред него. През март друга страна от основателките бе изправена пред избор. Новото правителство на Италия, което движението “5 звезди“ и партията "Лига" успяха да сформират, вече се прочу с антиевропейска реторика и строго отношение към бежанците. Поради актуалността на темата с мигрантите и бежанците обаче остана незабелязан поривът на това правителство да засили гражданското участие в публичната сфера и да децентрализира управлението в държавата.

От своето основаване до сега Италия е провела 72 референдума, като 32 от тях са се състояли през последните 20 години, което нарежда страната на челните позиции в Европа по този показател. За да бъде валиден един референдум в Италия, според член 75 от конституцията той трябва да бъде одобрен от над 50% от всички избиратели, а за инициирането му се изискват подписите на 500 000 граждани или съгласието на 5 регионални съвета. Именно тези изисквания, поне според правителството, ограничават гражданското участие, тъй като много от референдумите засягат малки общности в един определен регион и е трудно инициирането и приемането им поради малката численост на общността и незаинтересованите съседни региони.

Поради тази причина движение „5 звезди“ настоява за децентрализация и подобряване на механизмите за гражданско участие в публичната сфера, а плод на тези възгледи е новото Министерство на отношенията с парламента и пряката демокрация начело с министър Рикардо Фракаро, 37-годишен юрист.

Създаването на министерство на пряката демокрация, макар и чрез непряко избран представител, е приносът на Италия, който със сигурност ще влезе в учебниците по история. Функциите на новото министерство все още не са ясно разписани и публикувани на официалния сайт на италианското правителство, но по думите на Давиде Казаледжо (от движение „5 звезди“) основната му задача е:

"Промяната ще започне от вече съществуващите механизми, като референдум и гражданска инициатива, които обаче в миналото бяха предадени от парламента и министерския съвет (6 от 7 не се одобряват), и ще бъде част от задълженията на министъра на пряката демокрация. Също така министърът трябва да предоставя повече информация относно правата на гражданите и тяхното участие в публичния живот.“

Казаледжо уточнява, че новият министър по-добре ще обясни функциите на министерството до дни и ще работи за други допълнителни механизми, които да улесняват гражданското участие в Италия.

Тази неяснота крие и много рискове, както например въвеждането на прекалено ниски изисквания за валидност на референдумите в държавата, която само преди няколко месеца проведе референдум за отцепването на регион Венето под влиянието на казуса с Каталуния. Въпреки това сближаването на политическите елити с гражданите е крайно жизненоважно за съхраняването на демокрацията и нейните ценности, особено на фона на открито автократичните режими на Изток.

Силно се надявам този нов министерски пост да не бъде опорочен още в началото и да бъде добър пример не само на идейно равнище, а и на практика.

----

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".