Article_top

Нацоналният център по наркомании да бъде закрит.

Това предлага Министерство на здравеопазването, става ясно от проекта за решение на кабинета, публикуван за обществено обсъждане. Идеята на министър Кирил Ананиев е "преобразуване на Националния център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)". Според МЗ сега двете звена, създадени към министерството, имали дублиращи функции. Работещите в момента в НЦН ще бъдат прехвърлени към други структури, планират още от екипа на Ананиев.

"Към настоящия момент Националният център по наркомании към министъра на здравеопазването осъществява функции по координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа, научно-приложна и информационна дейност, специализирано обучение, международно сътрудничество и обмен на информация и технологии. Подобни координационни и методически функции в областта на намаляването на търсенето на наркотици и програмите за лечение на лица, зависими от наркотични вещества има и специализираната дирекция "Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости" в Министерство на здравеопазването. Това води до дублиране на част от функциите и отговорности между Министерство на здравеопазването и Националния център по наркомании", посочват от МЗ.

В доклада на министъра обаче прозира по-скоро административен подход и стремеж основно към оптимизиране на работата.  

Към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании е 20 бройки, от които пет са обща администрация. От тези щата 18 са заети и два са вакантни.

"Извършеният анализ показа, че не е оправдано отделното административно и икономическо обслужване на персонал с посочената численост", смятат от министерството.

И изтъкват, че в същото време щатната численост на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) не е достатъчна, както и тази на Държавна психиатрична болница в с. Церова Кория. Поради тази причина предлагат 13 щатни бройки от центъра по наркомании да бъдат прехвърлени към този по обществено здраве, пет да отидат в НЕЛК, а два щата - към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

Предлага се също така и увеличаване на щатната численост на психиатричната болница в Церова Кория с пет щатни бройки за сметка на щатната численост на закрити щатни бройки в системата на Домовете за медико-социални грижи за деца.

Предложението на министерството, публикувано на правителствения сайт за обществени консултации преди няколко дни, вече породи негативни реакции. 

"Липсва обосновка и вероятно целта е друга.-  смята гражданин, посочил името Караниколов. - В приложените 4 документа би следвало да има сериозни доклад, оценка, обосновка, съгласуване. Но реално нищо няма, а само клишета и общи изрази. Затова мисля, че истинската цел е закриване на центъра и създаване на нова структура за да може бързо да се промени дейността по отношение на наркотиците. В каква насока да се промени - вероятно да намалеят ограниченията за тях, доколкото засега има сериозни ограничения. Може би друга цел е пълно подчинение и зависимост от министерството, защото се ликвидира самостоятелността на центъра, който макар че и в момента е към Министерство на здравеопазването все пак има повече самостоятелност от дирекцията, която ще поеме неговите функции."

Закриването на центъра по наркомании коментира и Тихомир Безлов (Център за изследване на демокрацията) чрез профила си във фейсбук. Според него апетитното разположение на сградата в центъра на София може да е причина в сянка.

"Гледам закриват Националния център по наркомании! Моят отговор на въпроса "защо" е заради сградата! Лош късмет да си на такова апетитно място - "Одрин" и "Пиротска". Там имаме един идеален парцел за някой избран, който ще построи няколко големи сгради", заподозря Безлов.

 

Нацоналният център по наркомании да бъде закрит.

Това предлага Министерство на здравеопазването, става ясно от проекта за решение на кабинета, публикуван за обществено обсъждане. Идеята на министър Кирил Ананиев е "преобразуване на Националния център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)". Според МЗ сега двете звена, създадени към министерството, имали дублиращи функции. Работещите в момента в НЦН ще бъдат прехвърлени към други структури, планират още от екипа на Ананиев.

"Към настоящия момент Националният център по наркомании към министъра на здравеопазването осъществява функции по координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа, научно-приложна и информационна дейност, специализирано обучение, международно сътрудничество и обмен на информация и технологии. Подобни координационни и методически функции в областта на намаляването на търсенето на наркотици и програмите за лечение на лица, зависими от наркотични вещества има и специализираната дирекция "Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости" в Министерство на здравеопазването. Това води до дублиране на част от функциите и отговорности между Министерство на здравеопазването и Националния център по наркомании", посочват от МЗ.

В доклада на министъра обаче прозира по-скоро административен подход и стремеж основно към оптимизиране на работата.  

Към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании е 20 бройки, от които пет са обща администрация. От тези щата 18 са заети и два са вакантни.

"Извършеният анализ показа, че не е оправдано отделното административно и икономическо обслужване на персонал с посочената численост", смятат от министерството.

И изтъкват, че в същото време щатната численост на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) не е достатъчна, както и тази на Държавна психиатрична болница в с. Церова Кория. Поради тази причина предлагат 13 щатни бройки от центъра по наркомании да бъдат прехвърлени към този по обществено здраве, пет да отидат в НЕЛК, а два щата - към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

Предлага се също така и увеличаване на щатната численост на психиатричната болница в Церова Кория с пет щатни бройки за сметка на щатната численост на закрити щатни бройки в системата на Домовете за медико-социални грижи за деца.

Предложението на министерството, публикувано на правителствения сайт за обществени консултации преди няколко дни, вече породи негативни реакции. 

"Липсва обосновка и вероятно целта е друга.-  смята гражданин, посочил името Караниколов. - В приложените 4 документа би следвало да има сериозни доклад, оценка, обосновка, съгласуване. Но реално нищо няма, а само клишета и общи изрази. Затова мисля, че истинската цел е закриване на центъра и създаване на нова структура за да може бързо да се промени дейността по отношение на наркотиците. В каква насока да се промени - вероятно да намалеят ограниченията за тях, доколкото засега има сериозни ограничения. Може би друга цел е пълно подчинение и зависимост от министерството, защото се ликвидира самостоятелността на центъра, който макар че и в момента е към Министерство на здравеопазването все пак има повече самостоятелност от дирекцията, която ще поеме неговите функции."

Закриването на центъра по наркомании коментира и Тихомир Безлов (Център за изследване на демокрацията) чрез профила си във фейсбук. Според него апетитното разположение на сградата в центъра на София може да е причина в сянка.

"Гледам закриват Националния център по наркомании! Моят отговор на въпроса "защо" е заради сградата! Лош късмет да си на такова апетитно място - "Одрин" и "Пиротска". Там имаме един идеален парцел за някой избран, който ще построи няколко големи сгради", заподозря Безлов.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията