Article_top

Веселин Желев

Общините в Европейския съюз ще трябва да подготвят за повторна употреба или да рециклират 70 на сто от отпадъците си в края на 2030 година. Това следва от поправки в европейска директива по въпроса, които европейските министри на околната среда ще обсъждат във вторник.

Законодателството може да изправи България пред предизвикателства, защото тя има една от ниските степени на рециклиране на отпадъците в ЕС и вече е под съд за нарушения на европейските правила за управлението им.

Проектът предвижда и да бъде забранено изхвърлянето на безостатъчни отпадъци на общинските сметища след 2030 година. Първоначалното предложение на Комисята беше тази забрана да бъде наложена пет години по-рано. Безостатъчни са отпадъците, които могат изцяло да се рециклират.

Комисията прогнозира, че рециклирането и повторната употреба на отпадъците могат да създадат  580 000 работни места и да превърнат европейските икономики в „кръгови“, т.е. - във висока степен безотпадни.

В ЕС годишно се изхвърлят по 2,5 милиарда тона отпадъци по данни от 2011 година. От тях средно за целия съюз 40 на сто се рециклират, 37 на сто се заравят в сметища и 23 на сто се изгарят.

България заравя в депа над 70 на сто от отпадъците, а рециклира малко на 20 на сто от тях. Малка част изгаря. Виж диаграмата. На 23 януари т.г. Комисията заведе дело срещу страната ни в Съда на ЕС, защото 113 депа за отпадъци у нас не съответстват на изискванията на европейската директива за депониране на отпадъците четири години след крайния срок за пълното й приложение.

В подробности законодателното предложение на Комисията, обявено през юли т.г. включва още:

- да се увеличи до 80 на сто делът на рециклираните или подготвени за втора употреба опаковки до 2030 година. Този дял трябва да бъде 90 на сто за хартията и картона до края на 2025 година, 60 на сто за пластмасите, 80 на сто за дървото и 90 на сто за черните метали, алуминия и стъклото до края на 2030 година;

-да се забрани депонирането на сметища на рециклируеми отпадъци (включително пластмаса, хартия, метали, стъкло и биоразградими отпадъци) до 2025 година и Комисията да получи мандат за по-нататъш намаляване на дела не депонираните биоразградими отпадъци до 2030 година;

-мерки за намаляване на хранителните отпадъци с 30 на сто до 2025 година.

Ключови думи
 
България изостава от европейските изисквания за управление на отпадъците, докато те се повишават. Снимка БГНЕС

Общините в Европейския съюз ще трябва да подготвят за повторна употреба или да рециклират 70 на сто от отпадъците си в края на 2030 година. Това следва от поправки в европейска директива по въпроса, които европейските министри на околната среда ще обсъждат във вторник.

Законодателството може да изправи България пред предизвикателства, защото тя има една от ниските степени на рециклиране на отпадъците в ЕС и вече е под съд за нарушения на европейските правила за управлението им.

Проектът предвижда и да бъде забранено изхвърлянето на безостатъчни отпадъци на общинските сметища след 2030 година. Първоначалното предложение на Комисята беше тази забрана да бъде наложена пет години по-рано. Безостатъчни са отпадъците, които могат изцяло да се рециклират.

Комисията прогнозира, че рециклирането и повторната употреба на отпадъците могат да създадат  580 000 работни места и да превърнат европейските икономики в „кръгови“, т.е. - във висока степен безотпадни.

В ЕС годишно се изхвърлят по 2,5 милиарда тона отпадъци по данни от 2011 година. От тях средно за целия съюз 40 на сто се рециклират, 37 на сто се заравят в сметища и 23 на сто се изгарят.

България заравя в депа над 70 на сто от отпадъците, а рециклира малко на 20 на сто от тях. Малка част изгаря. Виж диаграмата. На 23 януари т.г. Комисията заведе дело срещу страната ни в Съда на ЕС, защото 113 депа за отпадъци у нас не съответстват на изискванията на европейската директива за депониране на отпадъците четири години след крайния срок за пълното й приложение.

В подробности законодателното предложение на Комисията, обявено през юли т.г. включва още:

- да се увеличи до 80 на сто делът на рециклираните или подготвени за втора употреба опаковки до 2030 година. Този дял трябва да бъде 90 на сто за хартията и картона до края на 2025 година, 60 на сто за пластмасите, 80 на сто за дървото и 90 на сто за черните метали, алуминия и стъклото до края на 2030 година;

-да се забрани депонирането на сметища на рециклируеми отпадъци (включително пластмаса, хартия, метали, стъкло и биоразградими отпадъци) до 2025 година и Комисията да получи мандат за по-нататъш намаляване на дела не депонираните биоразградими отпадъци до 2030 година;

-мерки за намаляване на хранителните отпадъци с 30 на сто до 2025 година.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?